«Методична система навчання основам технології та робототехніки як складової STEM-освіти» на 2018 – 2022 роки (наказ МОН України від 04.04.2018 № 323)

База проведення:

Чернівецький ліцей № 15 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» з вивченням єврейського етнокультурного компонента Чернівецької міської ради та Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

Науковий керівник – Білянін Григорій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

Мета дослідження – експериментально перевірити методичну систему навчання основам технології та робототехніки як складової STEM-освіти.

Завдання дослідження:

проаналізувати теорію і практику впровадження STEM-освіти в Україні та інших країнах світу, стан використання сучасних засобів робототехніки в освітньому процесі; визначити умови забезпечення експерименту: нормативно – правові, організаційні, методичні, кадрові та критерії результативності використання засобів робототехніки в освітньому процесі закладу освіти; розробити й експериментально перевірити концепцію та відповідну методичну систему навчання основам технології та робототехніки як складової STEM-освіти; апробувати методичну систему навчання основам технології та робототехніки як складової STEM-освіти у закладі освіти; розробити навчально-методичне забезпечення курсу робототехніки та методичні рекомендації для вчителів щодо навчання учнів основам робототехніки і використання в освітньому процесі засобів робототехніки; визначити рівень сформованості ключових компетентностей випускників, зокрема компетентності в природничих науках і технологіях та інформаційно-цифрової компетентності.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×