Курс “Фінансова грамотність”

Курс за вибором «Фінансова грамотність» впроваджується Міністерством освіти і науки України та Інститутом модернізації змісту освіти за підтримки та у співпраці з ДВНЗ "Університет банківської справи", Національним банком України, (проектом USAID FINREP –ІІ («Розвиток фінансового сектору») з грудня 2011 - вересень 2015 рр.).

Науковий керівник проекту «Фінансова грамотність»: Смовженко Т. С., доктор економічних наук, професор, ректор ДВНЗ "Університет банківської справи".

Запрошуємо всіх зацікавлених у розвитку проекту впровадження курсу «Фінансова грамотність» у вирішенні проблемних питань та завдань на майбутнє:

- проведення організаційної роботи щодо залучення спонсорських коштів для проведення Всеукраїнських турнірів юних знавців фінансової грамотності (методичні рекомендації щодо проведення турніру);
- розширення мережі навчальних закладів та надання їм методичної допомоги щодо проведення Всесвітнього тижня грошей, Всесвітнього дня заощаджень;

- продовження роботи щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення курсу;

-продовження роботи щодо організації навчання тренерів;

- продовження діяльності щодо впровадження курсу «Фінансова грамотність» у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації;
- продовження роботи щодо включення курсу «Фінансова грамотність» до переліку вибірково-обов’язкових предметів, які вводяться до навчального плану з метою загального розвитку учнів.
- створення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження фінансової грамотності і поширення кращого педагогічного досвіду
- сприяння створенню умов для інтеграції практик із фінансової грамотності дорослих і дітей, розвитку сімейної фінансової культури.

 

Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×