Курс “Фінансова грамотність”

Курс за вибором «Фінансова грамотність» впроваджується Міністерством освіти і науки України та Інститутом модернізації змісту освіти за підтримки та у співпраці з ДВНЗ "Університет банківської справи", Національним банком України, (проектом USAID FINREP –ІІ («Розвиток фінансового сектору») з грудня 2011 - вересень 2019 рр.).

Науковий керівник проекту «Фінансова грамотність»: Смовженко Т. С., доктор економічних наук, професор, ректор ДВНЗ "Університет банківської справи".

Запрошуємо всіх зацікавлених у розвитку проекту впровадження курсу «Фінансова грамотність» у вирішенні проблемних питань та завдань на майбутнє:

- проведення організаційної роботи щодо залучення спонсорських коштів для проведення Всеукраїнських турнірів юних знавців фінансової грамотності (методичні рекомендації щодо проведення турніру);
- розширення мережі навчальних закладів та надання їм методичної допомоги щодо проведення Всесвітнього тижня грошей, Всесвітнього дня заощаджень;

- продовження роботи щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення курсу;

-продовження роботи щодо організації навчання тренерів;

- продовження діяльності щодо впровадження курсу «Фінансова грамотність» у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації;
- продовження роботи щодо включення курсу «Фінансова грамотність» до переліку вибірково-обов’язкових предметів, які вводяться до навчального плану з метою загального розвитку учнів.
- створення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження фінансової грамотності і поширення кращого педагогічного досвіду
- сприяння створенню умов для інтеграції практик із фінансової грамотності дорослих і дітей, розвитку сімейної фінансової культури.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×