«Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти» на 2016–2022 роки (наказ МОН України від 30.06.2016 № 723)

База проведення:

Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» міста Києва.

Науковий керівник – Биковська Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, заслужений діяч науки і техніки України.

Мета експерименту – обґрунтування і визначення концептуальних основ модернізації змісту позашкільної освіти, впровадження їх в освітню діяльність позашкільного навчального закладу.

Завдання дослідження:

здійснити науково-методичний аналіз досліджуваної проблеми у сучасній педагогічній теорії і практиці; обґрунтувати концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти; розробити сучасний зміст позашкільної освіти за основними напрямами з урахуванням компетентнісного підходу; підготувати освітню програму позашкільного навчального закладу; експериментально перевірити сучасний зміст позашкільної освіти на основі компетентнісного підходу, що впроваджений в освітню діяльність позашкільного навчального закладу.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×