Інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня за темою «Модель здорової школи»

 

Актуальність. Здоров’я дітей та освіта тісно взаємопов’язані. Якісна освіта сприяє поліпшенню здоров’я, а міцне здоров’я є передумовою отримання належної освіти. В Україні неінфекційні захворювання (НІЗ) є головним викликом для громадського здоров’я. Найбільший тягар, як за наслідками для життя та здоров’я людини, так і для системи охорони здоров’я, складають чотири основні групи захворювань: цукровий діабет, хронічні респіраторні, серцево-судинні та онкологічні захворювання. Хоча здебільшого НІЗ розвиваються у дорослому віці, поведінкові звички щодо збереження власного здоров’я формуються у дитинстві, діти та молодь усе частіше зазнають впливу основних чинників ризику розвитку неінфекційних захворювань, зокрема таких, як зниження фізичної активності, нездорове харчування, куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин. Своєчасні та ефективні заходи з профілактики НІЗ у дітей та підлітків можуть значно зменшити показники захворюваності та позитивно впливати на якість їхнього життя у майбутньому.

У відповідь на ці проблеми сучасна школа має надати молодим людям знання та допомогти розвинути вміння та навички, які необхідні для здорового та продуктивного життя у дитячому та юнацькому віці, а також у подальшому дорослому житті. Тому, поруч з навчанням і вихованням, формування здоров’язбережувальної компетентності – одне з головних завдань закладу освіти. Щоб сприяти здоровій та безпечній поведінці учнів, заклад освіти має створити умови, сприятливі для навчання, успішної соціалізації і гармонійного розвитку дітей та підлітків, а також гарантувати й підтримувати безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу.

Формування безпечного і здорового освітнього середовища вимагає вирішення низки проблем, зокрема, пов’язаних з непопулярністю серед дітей та підлітків культури здорового харчування, малорухливого способу життя, поширеністю проявів фізичного і психологічного насильства та булінгу (цькування), належного рівня медичного супроводу учнів, а також загалом несистемним підходом до формування культури здорового та безпечного способу життя у сім’ї та громаді, недостатністю співпраці різних соціальних інституцій у подоланні зазначених проблем.

Проєкт «Модель здорової школи» має на меті посилити роль закладів загальної середньої освіти у профілактиці неінфекційних захворювань та зміцненні здоров’я учнів. Для досягнення цієї мети буде застосований загальношкільний підхід «Модель здорової школи», який передбачає узгоджену діяльність колективу закладу освіти у восьми ключових напрямах: освітній простір, освіта в галузі здоров’я і безпеки, фізичне виховання та рухова активність, здорове харчування, медична служба, соціально-психологічна служба, підготовка та здоров’я працівників закладу освіти, залучення сім’ї та громади.

Модель здорової школи – це системний підхід та набір практичних інструментів, які забезпечують залучення всіх учасників освітнього процесу у створенні здорового середовища та моніторинг конкретних індикаторів його впровадження у закладі освіти. Представлена модель ураховує організаційні та людські ресурси, доступні в більшості закладів освіти України.

В рамках проєкту будуть розроблені та реалізовані заходи, спрямовані на скорочення поширеності основних чинників ризику розвитку НІЗ, проаналізовано їхній вплив, зібрані приклади найбільш дієвих заходів профілактики у закладах освіти, розроблені методичні матеріали та рекомендації з формування навичок здорового способу життя та забезпечення ефективних комунікацій з учнями, вчителями і батьками на ці теми, розроблено і запроваджено інструмент системного моніторингу освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти.

Формування та застосування учнями компетентностей, необхідних для здорового та безпечного життя, сприятиме досягненню глобальних цілей сталого розвитку, проголошених ООН (резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 року № 70/1) і підтриманих Україною відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

Реалізація інноваційного проєкту «Модель здорової школи» та його результати стануть внеском у реалізацію Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 530-р), а також Національної стратегії створення безпечного та здорового середовища в Новій українській школі (схвалена Указом Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020).

Усе наведене вище обумовило вибір теми інноваційного проєкту шляхом упровадження Моделі здорової школи на 2021-2024 роки.

 

Науковий керівник:

Бережна Таміла Іванівна, кандидатка педагогічних наук, вчений секретар ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

 

Список закладів освіти ‑ учасників інноваційного освітнього проєкту

 

Наказ МОН України від 04.06.2021 року № 626 “Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою “Модель здорової школи” на базі закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської, Львівської, Полтавської, Рівненської та Херсонської областей на квітень 2021-жовтень 2024 роки”

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×