Проведення міжнародних, всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів студентів і молодих учених

Відповідно до підпункту 9 пункту 1 статті 62 Закону України «Про вищу освіту» з метою забезпечення прав осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, щодо участі у конгресах, форумах, науково-практичних конференціях, представлення матеріалів для публікацій, у грудні 2015 року Інститутом модернізації змісту освіти  Міністерства освіти і науки України  підготовлено План проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів студентів і молодих учених на 2016 рік (Лист МОН України від 13.01.2016  №1/9-8).

Основною метою формування  щорічного плану є:

допомога студентам та молодим ученим щодо проведення конференцій відповідного спрямування, де б  вони могли представити результати власного пошуку;

залучення спонсорів для фінансування заходів та працевлаштування молодих фахівців.

Участь у конференціях позитивно позначається на якості навчання та суттєво впливає на рівень  науково-дослідної роботи студентів, а саме:

– активізація діяльності наукових гуртків, проблемних груп, де проводиться первинна апробація майбутніх доповідей; у студента формується вміння логічно і чітко викладати свої думки при аналізі складних теоретичних і практичних наукових проблем;

розширенню творчих контактів між вищими навчальними закладами України та зарубіжних країн.

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×