Відділ науково-методичного забезпечення змісту професійної освіти

Одним із найвагоміших завдань відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти є реалізація державної політики в галузі професійної освіти шляхом розроблення та впровадження сучасних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій (далі СП(ПТ)О) на основі компетентнісного підходу. Розроблення СП(ПТ)О - це актуальний і необхідний крок у проведенні єдиної державної політики в сфері професійної (професійно-технічної) освіти, що уможливлює:
формування єдиного освітнього простору в Україні;
забезпечення в усіх регіонах і в різних галузях економіки еквівалентності професійної (професійно-технічної) освіти й визнання кваліфікацій і документів про професійну (професійно-технічну) освіту;
усунення відмінностей у вимогах до підготовки кваліфікованих робітників; забезпечення конкурентоспроможності на сучасному ринку праці;
підвищення якості професійної (професійно-технічної) освіти;
формування активної життєвої позиції особистості, здатної орієнтуватися в сучасних соціально-економічних змінах в умовах інтеграції в європейський та світовий освітній простір.
Відповідно до покладених на відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти завдань у 2017 році було розроблено і затверджено 61 СП(ПТ)О:
наказ МОН України від 13.11.2017 № 1465 «Про затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій»:
«Агент з організації туризму» (код 4221);
«Верстатник широкого профілю» (код 8211);
«Виробник художніх виробів з дерева» (код 7331);
«Виробник художніх виробів з кераміки» (код 7321);
«Вишивальник» (код 8263);
«Гірник з ремонту гірничих виробок» (код 7111);
«Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» (код 7212);
«Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин» (код 7241);
«Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж» (код 7137);
«Електромонтажник силових мереж та електроустаткування» (код 7241);
«Електромонтер оперативно-виїзної бригади» (код 7241);
«Електрослюсар підземний» (код 7241);
«Лицювальник-плиточник» (код 7132);
«Люковий (коксохімічне виробництво)» (код 8159);
«Машиніст холодильних установок» (код 8163);
«Пресувальник вогнетривких виробів» (код 8139);
«Реставратор декоративно-художніх фарбувань» (код 7142);
«Сортувальник-здавальник металу» (код 8122);
«Штукатур» (код 7133);
наказ МОН України від 22.12.2017 № 1651 «Про затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій»:
«Апаратник вуглезбагачення» (код 8112);
«Апаратник хімводоочищення» (код 8163);
«Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній» (код 7241);
«Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій» (код 7241);
«Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі» (код 7241);
«Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики» (код 7241);
«Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій» (код 7241);
«Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв» (код 7241);
«Машиніст енергоблока» (код 8161);
«Машиніст електровоза» (код 8311);
«Слюсар з обслуговування теплових пунктів» (код 7233);
«Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування» (код 7233);
«Стовбуровий (підземний)» (код 7111);
«Водопровідник доменної печі» (код 7136);
«Газорізальник» (код 7212);
«Машиніст тепловоза» (код 8311);
«Оцинковувач гарячим способом» (код 8223);
«Монтажник будівельний» (код 7120);
«Оператор верстатів з програмним керуванням» (код 8211);
«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» (код 4113);
«Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» (код 7233);
наказ МОН України від 27.12.2017 № 1691 «Про затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій»:
«Бджоляр» (код 6123);
«Верстатник деревообробних верстатів» (код 7423);
«Діловод» (код 4144);
«Касир (в банку)» (код 4212);
«Касир (на підприємстві, в установі, організації)» (код 4211);
«Кондитер» (код 7412);
«Контролер радіоелектронної апаратури та приладів» (код 7242);
«Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів» (код 7241);
«Модистка головних уборів» (код 7435);
«Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації» (код 7233);
«Монтажник гіпсокартонних конструкцій» (код 7129);
«Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка)» (код 7242);
«Оператор поштового зв’язку» (код 4223);
«Оператор лінії у виробництві харчової продукції (молочне виробництво)» (код 8272);
«Офіціант» (код 5123);
«Перукар» (перукар-модельєр) (код 5141);
«Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів» (код 7242);
«Слюсар із складання металевих конструкцій» (код 7214);
«Слюсар з ремонту рухомого складу» (код 7233);
«Столяр» (код 7422);
«Ткач ручного художнього ткацтва» (код 7432).
СП(ПТ)О розміщені на офіційному сайті МОН України.

Відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти Про відділ 
Начальник відділуПаржницький
Віктор Валентинович
profosvita@imzo.gov.uaк.403т. 248-91-16
Сектор наукового та навчально-методичного
забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів
в системі фахової передвищої освіти
Ївженко Юрій Васильовичк.316т. 248-24-68
Сектор наукового та навчально-методичного
забезпечення організації освітнього процесу
професійної освіти
к.311т. 248-21-69
Сектор наукового та навчально-методичного
забезпечення освітньої діяльності
професійної освіти
Савенко Олександр Олександровичк.316т. 248-24-31

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×