Інтегрований курс “Природничі науки”

Експеримент всеукраїнського рівня за темою:

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» на серпень 2018 – жовтень 2022 роки» передбачає забезпечення проектування, наукове обґрунтування дидактичних засад створення та експериментальної перевірки навчально-методичного забезпечення інтегрованих курсів «Природничі науки», навчально-методичного забезпечення (підручники й посібники для учнів; методичні посібники для вчителів; веб-сайт інформаційно-комунікаційної та дидактичної підтримки курсу). Проведення апробації методик інтегрованого навчання та розробка інструментарію для моніторингу й перевірки якості природничих знань учнів, ефективності методик і засобів навчання, підготовки та перепідготовки вчительських кадрів

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×