Всеукраїнський челендж «Яка вона, якісна освіта?»

Дата:
- 01/09/2022 - 30/11/2022
Час: 00:00 -23:59


0


Шановні колеги!
Запрошуємо вас до участі у Всеукраїнському челенджі «Яка вона, якісна освіта?»
Термін проведення: вересень-листопад 2022 року.

Метою челенджу є обмін досвідом між освітянами, які підтримують розбудову та становлення якісної освіти України, скеровують свою професійну педагогічну майстерність на можливі шляхи підвищення якості освітньої діяльності, постійне вдосконалення яких сприятиме ефективній реалізації Державного стандарту дошкільної освіти та Державного стандарту початкової освіти задля успіху кожної дитини та країни в цілому.

До участі у Всеукраїнському челенджі запрошуються науковці, науковопедагогічні та педагогічні працівники, методисти з питань дошкільної та початкової освіти закладів післядипломної педагогічної освіти, педагогічні працівники закладів дошкільної та початкової освіти.

Напрями челенджу:
1. Компетентнісний, діяльнісний та інтегрований підходи до реалізації Державного стандарту дошкільної освіти / Державного стандарту початкової освіти.
2. Створення якісного комфортного середовища в роботі з дітьми дошкільного віку / учнями 1-4 класів.
3. Використання цифрових технологій в освітньому процесі закладів дошкільної освіти / початкової освіти.
4. Практика та інструменти оцінювання у закладах дошкільної освіти /початкової освіти.
5. Дистанційне навчання – один із шляхів здійснення якісного освітнього процесу закладів дошкільної освіти / початкової освіти.
6. Наступність між дошкільною та початковою освітою – шлях до створення єдиного якісного освітнього процесу.
7. Професійне зростання педагога – шлях до його творчої самореалізації.

Робоча мова челенджу: українська.

Платформа проведення челенджу буде повідомлена пізніше.

Формат челенджу: дистанційний.

12 вересня-01 листопада 2022 року асинхронно: шляхом перегляду та обговорення відеоматеріалів, тез, поданих учасниками на онлайн-платформі.
02 листопада 2022 року синхронно у вигляді онлайнової панельної дискусії (покликання на зустріч буде надіслано учасникам 01 листопада на електронні адреси, вказані під час реєстрації).

Умови участі у роботі челенджу:
Участь у роботі челенджу є безкоштовною.
Для включення вашого матеріалу у програму челенджу та розміщення його на онлайн-платформі необхідно до 5 вересня 2022 року зареєструватися (заповнити заявку учасника) за покликанням
https://forms.gle/gPLPwLEfptv4dthC7.

Вимоги до оформлення відеоматеріалів учасника челенджу:
Технічні вимоги
– Тривалість: відео не повинно перевищувати 10 хвилин, що за обсягом відповідає 5 аркушам друкованого тексту. Прискорення довшого відео заборонено.
– Роздільна здатність: Full HD: 1920 x 1080 (1080p) або вище (4K: 3840 × 2160).
– Альбомна (горизонтальна) орієнтація.
Вимоги до змісту
– Вступ: представлення, озвучення теми виступу.
– Відеоматеріал, повинен бути якісно відзнятий на цифрову відеокамеру чи телефон або у вигляді відеопрезентації; мати чітке зображення картинки й голосовий супровід автора.
– У відеоматеріалах представлено власні надбання учасника челенджу щодо ефективних практик та шляхів вирішення окресленого питання.
– Просимо не використовувати захищений авторським правом матеріал.
– Згода на оприлюднення: просимо отримати інформовану згоду на появу людей у вашому відео, якщо такі є. Якщо у вашому відео з’являються неповнолітні віком до 18 років – вам потрібно отримати згоду батьків.
– Опис: підготуйте короткий опис (50-70 слів) про ваш відеоматеріал.
Орієнтовна структура відеоматеріалу
– Загальні відомості (тема, мета виступу).
– Основний зміст відеоматеріалу (виклад основного матеріалу, розкриття зазначеної теми). В основній частині відеоматеріалу автор повинен презентувати власний досвід, творчі ідеї, знахідки (акцент на практичній частині представленого педагогічного досвіду); інноваційні, креативні ідеї, які використовує автор відеоролика у власній професійній діяльності.
– У заключній частині відеоматеріалу необхідно окреслити актуальність обраної теми, прогнозування та перспективи розвитку обраної теми, методики тощо.
Вимоги до оформлення тез
Оргкомітет приймає тези доповіді обсягом 4-5 сторінок.
– Текст має бути набраний у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 20 мм, абзацний відступ – 12 мм, усі поля сторінки – 20 мм. Вирівнювання
по ширині сторінки.
– Перший рядок – назва вибраного напряму челенджу (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).
– Другий рядок – ім’я та прізвище автора, співавторів (шрифт – жирний, вирівнювання по правому краю).
– Третій рядок – пропуск.
– Четвертий рядок – назва тез (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
– Далі йде текст тез.
– Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [3, с.12], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
– Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015. Автоматичну нумерацію не використовувати.
– Автор відповідає за зміст тез, особисте авторство, достовірність фактів, цитат, власних імен, правильне цитування джерел та посилання на них. Тези повинні відображати вирішення наукової проблеми, бути ретельно відредаговані й вивірені, не містити текстових запозичень (плагіату).

Відеоматеріал чи покликання на нього, опис відеоматеріалу, тези потрібно надсилати на e-mail: koippo3@ukr.net, зазначивши у листі: 1) напрям челенджу, 2) прізвище, ім’я, по батькові, 3) назву матеріалу, 4) область, 5) населений пункт.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають зазначеним вище вимогам і структурі, тематиці челенджу і не містять наукової новизни чи авторських ефективних практик.
Підтвердженням участі в конференції буде електронний сертифікат учасника.
Підтверджувальні документи будуть надіслані на електронну адресу,вказану під час реєстрації.
КОНТАКТИ
Адреса оргкомітету та контактні телефони: вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, 25006, комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського», кафедра дошкільної та початкової освіти (каб.413).
Е-mail: koippo3@ukr.net.
Довідки за телефонами:
 Вікторія КОНДРАТОВА – доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук (+380954838164 telegram, viber);
 Тетяна ПАШАНОВА – методист кафедри дошкільної та початкової освіти (+380994861442 telegram, viber)

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×