Нормативно-правове забезпечення

Наказ МОН від 30.11.2012 № 1352 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОНмолодьспорт  30.11. 2012 №1352

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України  від 27.09.2010  № 778

Наказ МОН від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»

Указ Президента від 18.08.2006 року № 691/2006 «Про Національну раду з інноваційного розвитку України» (із змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами)

Постанова Верховної Ради України від 16.06.2004 № 1786-IV «Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами» від 28.07.2003 № 1180

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом МОН України від 20.02.2002 № 114 

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522

Закон України «Про інноваційну діяльність»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту» 

Закон України «Про освіту»

Закон України від 09.04.2004 № 1676-IV «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій»

Закон України від 16.01.2003 № 433-IV «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності» (із змінами)

Закон України від 04.07.2002 № 40-IV «Про інноваційну діяльність» (із змінами)

Закон України від 11.07.2001 № 2623-III «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (із змінами)

Закон України вiд 10.02.1995 № 51/95-ВР «Про наукову і науково-технічну експертизу» (із змінами)

Закон України вiд 25.06.1993 № 3322-XII «Про науково-технічну інформацію» (із змінами)

Закон України вiд 13.12.1991 № 1977-XII «Про наукову і науково-технічну діяльність» (із змінами)

Переглянути документи детальніше: Інноваційна діяльність та трансфер технологій

Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×