Відділ з наукової роботи

Діяльність

Відділ з наукової роботи створено з метою організації та координації наукової, науково-технічної діяльності в Інституті.

Основна мета діяльності Відділу - забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в системі Міністерства освіти і науки України, організація, координація та узгодження дій підрозділів Інституту щодо наукової діяльності.

Відділ з наукової роботи є науковим підрозділом Інституту, складається з двох секторів:

Функції Відділу:

 

 • організаційне та науково-методичне забезпечення, координація та інформаційно-аналітична підтримка наукової діяльності Інституту;
 • формування плану наукової, науково-організаційної та методичної діяльності Інституту на основі пропозицій структурних підрозділів Інституту;
 • реєстрація, консультативний супровід науково-дослідних робіт, що здійснюються структурними підрозділами Інституту;
 • розроблення проектів наказів та розпоряджень щодо науково-організаційної діяльності Інституту;
 • визначення перспективних і поточних напрямів організації наукової діяльності Інституту з урахуванням можливостей залучення небюджетних джерел фінансування;
 • забезпечення планування та контролю за проведенням наукових досліджень структурними підрозділами Інституту, що здійснюють таку діяльність, шляхом аналізу піврічних та річних звітів;
 • підготовка загальних звітів про наукову діяльність Інституту, інших науково-аналітичних матеріалів для Міністерства освіти і науки України, державних органів влади та управління.
 • співпраця з Національною академією наук України, Національною академією педагогічних наук України, обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями, закордонними науковими, науково-освітніми установами, організаціями та фондами у межах компетенції Відділу;
 • організаційне забезпечення атестації наукових співробітників Інституту, надання пропозицій щодо критеріїв і методів оцінки їхньої діяльності;
 • проведення комплексу організаційних, інформаційно-аналітичних, експертних заходів, пов’язаних із висуненням, поданням та нагородженням в установленому порядку кандидатур (колективів) Державними преміями в галузі освіти, науки та техніки;
 • участь у впровадженні результатів наукової, науково-методичної діяльності в освітній процес, державну політику у галузі освіти, відповідні напрями діяльності Міністерства освіти України, його відомств і структур;
 • ознайомлення освітніх, наукових установ і організацій, широких кіл громадськості з новітніми науковими, науково-методичним розробками Інституту;
 • пошук і розширення міжнародних наукових та освітніх зв’язків, обмін досвідом та розробка основ майбутньої співпраці;
 • вирішення інших питань щодо організації наукової діяльності Інституту у межах компетенції Відділу, що не суперечать законодавству України.
Контакти

Відділ з наукової роботи Про відділ facebook3
Начальник відділуresearch-department@imzo.gov.uaк.316т. 248-23-09
Сектор впровадження наукових досягнень в галузі освітиКарбовська Світлана Василівнак.104т. 248-25-11
Сектор науково-аналітичної роботиЗахарченко Олена Віталіївнак.316т. 248-23-09

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×