Проект “Сімейні цінності”

Мета проекту – підготовка старшокласників до майбутнього сімейного життя на основі традиційних для України сімейних цінностей, родинних традицій і звичаїв, подружніх і батьківсько-дитячих взаємин.

 

Мета реалізується через виконання таких завдань:

– усвідомлення юнаками і дівчатами традиційних для українського народу сімейних цінностей як моральної основи життєдіяльності кожної сучасної людини;

– оволодіння учнями знаннями щодо створення та розвитку щасливої сім’ї, джерелом якої є любов;

– поглиблення уявлень старшокласників про специфіку подружніх, родинних і дитячо-батьківських взаємин;

– формування звички і потреби використовувати в повсякденному житті стильові характеристики чоловічої і жіночої поведінки;

– розвиток у старшокласників ціннісного ставлення до майбутньої власної сім’ї, її створення, розвитку та процвітання на основі любові, поваги та згуртованості;

– актуалізація потреби в самовдосконаленні й розвитку особистісних якостей, необхідних для майбутнього сімейного життя.

 

Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах:

- практико-орієнтований посібник навчальної програми «Сімейні цінності» (9 годин) для педагогічних працівників /авт. колектив: О.В. Мельник, Т.В. Кравченко, Л.В. Канішевська, В.Г. Панок/;

- навчально-методичний посібник до зазначеної програми (70 годин) для педагогічних працівників /авт. колектив: О.В. Мельник, Т.В.Кравченко, Л.В. Канішевська, В.Г. Панок/;

- робочий зошит до навчальної програми «Сімейні цінності» (35 годин) /автори: О.О. Барліт, І.О. Назаренко, В.І. Прит/ (укр.мовою);

- робочий зошит до навчальної програми «Сімейні цінності» (35 годин) /автори: О.О. Барліт, І.О. Назаренко, В.І. Прит/ (рос.мовою);

- програма підготовки педагогів до реалізації курсу «Сімейні цінності» в системі післядипломної освіти /автори: О.В. Мельник, Л.В. Корецька, В.І.Прит/

- сімейні цінності Василя Сухомлинського: тематичний збірник статей В.О. Сухомлинського до навчальної програми "Сімейні цінності"/ укладачі: Корецька Л.В., Пріт В.І., Ємельяненко С.А., Царик Л.П., Наумова Н.К/

Посібники укладені відповідно до змісту комплексу зазначених вище навчальних програм сімейного виховання «Сімейні цінності».

 

 

Нормативна база

Рішення Комітету Верховної Ради України щодо рекомендацій круглого столу на тему: «Деякі аспекти реалізації державної сімейної політики в Україні» (протокол № 10 від 14 травня 2013 року)

 

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.04.2013 №1/9-235 "Про впровадження навчальних програм "Сімейні цінності" 

 

Концепція сімейного виховання в системі освіти України "Щаслива родина". Схвалено Вченою радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 9 від 14 листопада 2012 року)

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 №325 «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року»

 

Постанова Верховної Ради України від 08.12.2015 № 854-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Сімейна політика України - цілі та завдання»

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×