Всеукраїнська науково-практична конференція  «Теорія і практика моделювання інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів»

Дата:
- 29/09/2020 - 30/09/2020
Час: 00:00 -00:00


0


 

До уваги науковців, науково-педагогічних працівників, методистів, педагогів!

Організаційний комітет, серед яких представники ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Інституту педагогіки НАПН України, Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, Технічного ліцею НТУ України «Київський політехнічний інститут» міста Києва, мають честь запросити вас  взяти участь в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика моделювання інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів», яка відбудеться 29-30 вересня 2020 року в форматі онлайн.

Теми, що пропонуються до обговорення:

 • Теорія і практика управління інноваційним розвитком закладів системи загальної середньої освіти.
 • Актуальні проблеми створення і впровадження моделі інноваційного розвитку закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості.
 • Реалізація положень компетентнісного підходу в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості.
 • Конструювання варіативного складника змісту загальної середньої освіти в процесі розроблення проєкту авторської освітньої програми закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості.
 • Інноваційне організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти технічної спрямованості.
 • Оптимізація виховної роботи як напрям і ресурс інноваційного розвитку закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості.
 • Теорія і практика оцінювання інноваційного розвитку закладів загальної середньої освіти.

Для участі у заході необхідно до 25 вересня 2020 року надіслати заповнену електронну заявку й тези доповіді на електронну пошту: naukkonf@ukr.net

За результатами всеукраїнської науково-практичної конференції на офіційному веб-сайті ліцею передбачається оприлюднити електронний збірник матеріалів, де буде опубліковано тези її учасників.

Вимоги до оформлення тез доповіді:

 • Текст: у текстовому редакторі Word (у форматі *.doc) через 1,0 інтервал.
 • Обсяг: 1 сторінка формату А-4.
 • Шрифт: гарнітури Times New Roman, 12 кегль. Поля: з усіх боків – 20 мм. Абзацний відступ тексту – 12,5 мм.
 • Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) напівжирним і курсивом П.І.Б автора (повністю), науковий ступінь, учене звання, кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, місце роботи, посада, місто.
 • Нижче великими літерами напівжирним шрифтом по центру – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст.
 • Рукопис має бути відредагованим, оскільки за мовностилістичний рівень написання тексту відповідає автор.

Електронний збірник та електронні сертифікати будуть розіслані впродовж останньої декади жовтня 2020 року на електронні адреси кожного з учасників заходу.

Додаткову інформацію про конференцію можна отримати, звернувшись до її координатора: Пузіков Дмитро Олегович, (096) 873-33-96 (понеділок, вівторок, четвер із 10.00 год. до 16.00 год.), або на Е-mail: naukkonf@ukr.net

Організаційний комітет: 03087, м. Київ, вул. Уманська, 33.

Участь у заході безкоштовна.

  

ЗАВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МОДЕЛЮВАННЯ

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОФІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТЕХНІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДЛЯ АКАДЕМІЧНО ЗДІБНИХ УЧНІВ»

 

1. Прізвище, ім’я та

по-батькові учасника

2. Науковий ступінь,

учене звання

3. Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання
4. Місце роботи
5. Посада
6. Місто
7. Телефон (0__) ___-__-__
8. Електронна адреса для листування, отримання електронного збірника і сертифіката про участь
9. Форма участі (участь онлайн, публікація тез доповіді)
10. Тема доповіді
11. Тематичний напрям (секція) конференції
12. Дозвіл на обробку наданих вище персональних даних (потрібне виділити) ДОЗВОЛЯЮ

 

НЕ ДОЗВОЛЯЮ

 

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×