ХV Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології»

Map Unavailable

Дата:
- 28/03/2019
Час: 00:00 -00:00

Адреса:
Житомирський державний технологічний університет, вул. Чуднівська 103, гірничо-екологічний факультет, м. Житомип


0


28 березня 2019 року об 11.40 у конференц-залі Житомирського державного технологічного університету відбудеться ХV Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології».

Співорганізаторами заходу виступили: Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Житомирський державний технологічний університет, Науково-методичний центр управління освіти Житомирської міської ради, Житомирська обласна організація Українського товариства охорони природи.

Напрями роботи конференції:

– екологічна освіта та збереження біорізноманіття;

– екологічна безпека та оцінка впливу діяльності;

– промислова екологія;

– збалансоване використання природних ресурсів та економіка природокористування;

– екологічний менеджмент, облік та аудит.

Форми участі в роботі конференції:

– виступ із секційною on-line доповіддю;

– участь у конференції (без доповіді).

Для проведення відео-конференції буде використовуватися Google Hangouts.

Для участі у відео-конференції необхідно зареєструвати поштову скриньку на gmail.com.

Матеріали конференції будуть надруковані у вигляді збірки тез.

Тези доповідей подаються у вигляді 1 повної сторінки формату А4, текст набраний на комп’ютері через 1 інтервал, шрифт Times New Roman 10 пт, поля зліва, зверху, знизу та зправа – 25 мм. Тези друкуються в авторському варіанті.

Назва доповіді – великими літерами жирним шрифтом; ініціали та прізвище автора і наукового керівника, назва організації, до якої вони належать, та електронна адреса для контактів – курсивом, після чого друкується текст тез.

Всі формули мають бути вставлені в таблиці, які не повинні бути обрамлені (таблиця без обрамлення).

Тези та заявка учасника відсилаються електронною поштою у вигляді прикріплених файлів, назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора.

Останній термін прийому тез доповідей – 20 березня 2019 р.

Оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей. У разі відхилення тез, автору буде повідомлено про це електронною поштою.

Збірник наукових праць буде сформований та розповсюджений серед учасників до 28 березня.

Адреса оргкомітету: 10005, м. Житомир, вул. Чуднівська 103, гірничо-екологічний факультет, ауд. 308а.

Телефони для довідок:

050.988-76-10 (Курбет Тетяна Володимирівна).

096.110-58-12 (Мельник Вікторія Вікторівна)

Е-mаil: ecol.issues@gmail.com

Реєстраційна карта делегата

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×