Проект “Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуаізації в освіті”

Мета - дослідити та визначити оптимальні умови, які забезпечують постійний розвиток дитини, при здійсненні педагогічної технології тьюторства, адаптованої до умов та можливостей загальноосвітніх закладів України та в умовах сім’ї.

 

Завдання - проаналізувати психолого-педагогічні дослідження щодо розвитку дитини та ролі тьюторської практики при цьому; розробити нормативно-правові документи, які регламентують діяльність тьютора; розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити доцільність тьюторської технології та її вплив на розвиток дитини;      розробити адаптовані тьюторські моделі відповідно до специфіки діяльності закладів освіти України та системи домашньої освіти;      у межах роботи Тьюторської асоціації України організувати проведення педагогічних тьюторських сесій, конференцій, курсів підготовки тьюторів узагальнити та систематизувати матеріали дослідження до моделі закладу освіти, спрямованого на забезпечення постійного розвитку учасників навчально-виховного процесу і закладу освіти в цілому виявити основні групи ризиків, які впливають на гальмування розвитку особистостей учнів при застосуванні тьюторської технології.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×