Надання свідоцтва

Для одержання Свідоцтва автор, видавництво або інші фізичні та юридичні особи звертаються з листом-клопотанням до Інституту. За проханням автора (виробника) навчально-наочних ігрових посібників на підставі рішення Міжвідомчої художньо-технічної ради з іграшок та навчально-наочних ігрових посібників лист-клопотання до Інституту може подавати Державний музей іграшки.

У листі-клопотанні зазначають: повну назву та вид навчального видання, засобу навчання чи навчального обладнання, автора (авторів), кому адресована книга, засіб навчання чи навчальне обладнання, тип навчального закладу відповідно до освітнього чи освітньо-кваліфікаційного рівня, відповідність видання навчальній програмі із зазначенням предмета чи курсу (дисципліни), дотримання державних і галузевих стандартів на виріб (для засобів навчання і навчального обладнання).

Для засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення до листа-клопотання додають:

 • зразки (макети, авторські оригінали, кольорові проби), компакт-диски в повному комплекті для забезпечення їх огляду з метою проведення експертизи та випробування у двох примірниках;
 • рецензії не менше двох фахівців відповідної галузі знань;
 • відповідь автора на зауваження рецензентів (за наявності);
 • редакційний висновок (для друкованих засобів навчання: стінні карти, атласи, навчальні таблиці тощо) або протокол випробувань (для навчального обладнання), у якому дається оцінка якості засобу навчання (обладнання) із зазначенням відмінностей виробу від існуючих видів продукції навчального призначення;
 • методичні рекомендації щодо використання засобу навчання або навчального обладнання у навчально-виховному процесі;
 • проектно-технічну документацію (технічні умови, технічний опис) на виріб (або комплект чи комплекс) з попереднім погодженням їх з головною організацією МОН з питань стандартизації засобів навчання і обладнання закладів освіти в установленому порядку;
 • технічний паспорт на виріб (на конкретний вид продукції);
 • копії санітарно-гігієнічного висновку;
 • копії сертифіката відповідності системи УкрСепро на продукцію, що входить до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005 N 28 ( z0466-05 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції 04.05.2005 за N 466/10746;
 • інструкцію з інсталяції або настанову користувача до електронного засобу навчального або загального призначення;
  відредаговану інформацію текстового матеріалу електронного засобу навчального або загального призначення (може надаватися на паперовому носії).

Для навчально-наочних ігрових посібників до листа-клопотання додаються:

 • зразки (макети, авторські оригінали, кольорові проби) у повному комплекті у двох примірниках;
 • рецензії не менше двох фахівців відповідної галузі знань;
 • методичні рекомендації щодо використання навчально-наочного ігрового посібника в навчально-виховному процесі;
 • проектно-технічну документацію (технічні умови, технічний опис), погоджену з Міжвідомчою художньо-технічною радою;
 • копія санітарно-гігієнічного висновку;
 • висновок науково-технічної та психолого-педагогічної експертизи Міжвідомчої художньо-технічної ради;
 • витяг із протоколу засідання Міжвідомчої художньо-технічної ради щодо погодження авторського зразка.

 

Шановні автори!

З метою забезпечення ефективної та прозорої процедури надання відповідних грифів і свідоцтв Міністерства освіти і науки України працює веб-ресурс:

Електронний реєстр щодо надання грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України.

На веб-ресурсі можете перевірити наявність грифа чи свідоцтва, слідкувати за процедурою проходження поданих матеріалів.

Довідки:

тел. (044)248-25-19,

info@imzo.gov.ua

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×