Надання свідоцтва

Для одержання Свідоцтва автор, видавництво або інші фізичні та юридичні особи звертаються з листом-клопотанням до Інституту. За проханням автора (виробника) навчально-наочних ігрових посібників на підставі рішення Міжвідомчої художньо-технічної ради з іграшок та навчально-наочних ігрових посібників лист-клопотання до Інституту може подавати Державний музей іграшки.

У листі-клопотанні зазначають: повну назву та вид навчального видання, засобу навчання чи навчального обладнання, автора (авторів), кому адресована книга, засіб навчання чи навчальне обладнання, тип навчального закладу відповідно до освітнього чи освітньо-кваліфікаційного рівня, відповідність видання навчальній програмі із зазначенням предмета чи курсу (дисципліни), дотримання державних і галузевих стандартів на виріб (для засобів навчання і навчального обладнання).

 

Для засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення до листа-клопотання додають:

 • зразки (макети, авторські оригінали, кольорові проби), компакт-диски в повному комплекті для забезпечення їх огляду з метою проведення експертизи та випробування у двох примірниках;
 • рецензії не менше двох фахівців відповідної галузі знань;
 • відповідь автора на зауваження рецензентів (за наявності);
 • редакційний висновок (для друкованих засобів навчання: стінні карти, атласи, навчальні таблиці тощо) або протокол випробувань (для навчального обладнання), у якому дається оцінка якості засобу навчання (обладнання) із зазначенням відмінностей виробу від існуючих видів продукції навчального призначення;
 • методичні рекомендації щодо використання засобу навчання або навчального обладнання у навчально-виховному процесі;
 • проектно-технічну документацію (технічні умови, технічний опис) на виріб (або комплект чи комплекс) з попереднім погодженням їх з головною організацією МОН з питань стандартизації засобів навчання і обладнання закладів освіти в установленому порядку;
 • технічний паспорт на виріб (на конкретний вид продукції);
 • копії санітарно-гігієнічного висновку;
 • копії сертифіката відповідності системи УкрСепро на продукцію, що входить до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005 N 28 ( z0466-05 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції 04.05.2005 за N 466/10746;
 • інструкцію з інсталяції або настанову користувача до електронного засобу навчального або загального призначення;
  відредаговану інформацію текстового матеріалу електронного засобу навчального або загального призначення (може надаватися на паперовому носії).

Для навчально-наочних ігрових посібників до листа-клопотання додаються:

 • зразки (макети, авторські оригінали, кольорові проби) у повному комплекті у двох примірниках;
 • рецензії не менше двох фахівців відповідної галузі знань;
 • методичні рекомендації щодо використання навчально-наочного ігрового посібника в навчально-виховному процесі;
 • проектно-технічну документацію (технічні умови, технічний опис), погоджену з Міжвідомчою художньо-технічною радою;
 • копія санітарно-гігієнічного висновку;
 • висновок науково-технічної та психолого-педагогічної експертизи Міжвідомчої художньо-технічної ради;
 • витяг із протоколу засідання Міжвідомчої художньо-технічної ради щодо погодження авторського зразка.

Нормативна база:

Наказ МОН від 17.06.2008 № 537 «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за № 628/15319

Наказ МОН від 18.04.2014 №486 «Деякі питання скасування процедури надання Міністерством освіти і науки грифів навчальній літературі для вищих навчальних закладів»

Шановні автори!

З метою забезпечення ефективної та прозорої процедури надання відповідних грифів і свідоцтв Міністерства освіти і науки України працює веб-ресурс:

Електронний реєстр щодо надання грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України.

На веб-ресурсі можете перевірити наявність грифа чи свідоцтва, слідкувати за процедурою проходження поданих матеріалів.

Довідки:

тел. (044)248-25-19,

info@imzo.gov.ua

Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×