Відбулося чергове засідання комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

 

3 грудня 2019 року  в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» було заслухано звіти закладів освіти, що проводять експериментальну роботу всеукраїнського рівня. Про результати дослідно-експериментальної роботи доповідали директори, заступники директорів закладів освіти та їх наукові керівники.

Першим заслуховувався звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи за темою «Система національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України» на базі Сватівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської області за 2015–2019 роки.

У своєму виступі директор закладу Сайко А. М. зазначила, що завданням педагогічного колективу закладу освіти було розробити та експериментально перевірити ефективність системи національно-патріотичного виховання учнів закладів загальної середньої освіти в умовах східного регіону України.

Гіпотеза дослідження ґрунтувалася на припущенні про те, що процес національно-патріотичного виховання учнів закладів загальної середньої освіти в умовах східного регіону України буде ефективним, якщо розробити відповідну систему як складову цілісної виховної системи закладу освіти.

Заступник директора Літвінчук Н. В. додала, що задля ефективного впровадження системи національно-патріотичного виховання учнів у закладах освіти в умовах східного регіону України було розроблено педагогічну технологію національно-патріотичного виховання учнів у закладі освіти східного регіону в умовах гібридної війни. Технологія спрямована на забезпечення поетапного формування нового українця та діє на основі національних та європейських цінностей шляхом впровадження  інноваційних форм навчання та виховання.

У ході реалізації концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи було розроблено і впроваджено в освітній процес програмне та навчально-методичне забезпечення виховної роботи в ЗЗСО з урахуванням регіональних особливостей, а саме: програма клубу «Школа батьків»; програма історико-правознавчого клубу «Феміда»; програма гуртка військово-патріотичного спрямування «Патріот» та програма історичного клубу «Terra incognita».

Вдовін О. А., керівник історичного клубу «Terra incognita», зауважив, що шкільний курс історії України недостатньо приділяє уваги вивченню історії рідного краю. До того ж, специфіка східних регіонів України (наявність значної кількості стереотипів та міфів у питаннях історії, культури, мовної політики та певний вплив радянської  історіографії та проросійської ідеології у поєднанні із зовнішніми чинниками: відверта антиукраїнська політика Російської Федерації помножена на неприховану військову агресію) суттєво ускладнює процес консолідації української нації на сході нашої держави. Таким чином, питання національно-патріотичного виховання учнів саме у східних областях України є надважливим завданням сьогодення.

Просіна О. В., науковий керівник експерименту, акцентувала увагу на тому, що всі напрацювання Сватівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської області протягом проведення останнього етапу експерименту були апробовані в усіх закладах освіти Сватівського району і показали позитивні результати, що свідчить про успішне проведення дослідно-експериментальної роботи.

Також на засіданні комісії було заслухано звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи за темою «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів» на базі Київської гімназії східних мов № 1 за 2012–2019 роки. Директор гімназії Проскура О.І. доповіла присутнім про роботу та наукові дослідження, що проводилися протягом 7 років дослідно-експериментальної роботи і визначила, що реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів на базі Київської гімназії східних мов № 1 пройшла успішно. Проведена дослідно-експери­ментальна робота засвідчила співвідношення мети, завдань із кінцевими результатами дослідно-експериментальної роботи; відзначена значна динаміка рівнів розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів; застосовано технології розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів сприяло реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи. За цей час зросла здатність здобувачів освіти до відповідальної комунікативної поведінки у міжособистісному спілкуванні, соціумі на засадах комунікативного етикету; суспільна-громадська відпові­дальність участі (активності) учнів у позаурочній, позашкільній діяльності та  у соціокультурному просторі.

Педагогічна система гімназії набула ознак освітньої дипломатії як системи відносин, якої навчаються, яку адаптують і використовують учасники освітнього процесу.

Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу    інноваційного   освітнього   проєкту всеукраїнського рівня за темою «Цілісний розвиток особистості учня молодшого шкільного віку засобами навчально-розвивального курсу «Індиго» на базі закладів загальної середньої освіти України представила заступник Голови спілки «Індиго Ментал»  Григор’єва М.І., яка розкрила Концепцію   цілісного розвитку особистості учнів молодшого шкільного віку засобами навчально-розвивального курсу «Індиго», метою якої є розробка та практичне впровадження навчально-розвивального курсу «Індиго» з використанням рахівниці Абакус, навчально-наочного посібника, робочого зошита та тренувальної он-лайн платформи, що дасть змогу підвищити рівень цілісного розвитку особистості учнів молодшого шкільного віку: покращення концентрації уваги, швидке сприйняття та обробка інформації; розвиток аналітичного, логічного та наочно-образного мислення, що в результаті сприятиме покращенню успішності учня та засвоєнню навчальних програм.

Заслухано матеріали про результати науково-педагогічної експертизи на науково-методичний посібник «Авторська модель Л. К. Овдієнко «Мала гуманітарна академія» (автор-упорядник: Л. К. Овдієнко за фаховою ред. С. В. Кириленко, І. Н. Євтушенко). Рецензенти: Є. І. Коваленко, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; Л. В. Вознюк, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітнього менеджменту, державної політики та економіки КВНЗ «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради.

Кириленко С.В., начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», зазначила, що у науково-методичному посібнику висвітлені концептуальні напрями діяльності й розвитку Малої гуманітарної академії як авторської моделі закладу освіти Л. К. Овдієнко.

Представлені матеріали щодо виховання учнів Малої гуманітарної академії, становлення компетентної, соціально адаптованої творчої особистості з розвиненою потребою в самореалізації та самовдосконаленні, гуманістичним світосприйняттям та почуттям відповідальності.

Заслуговує на схвалення теоретичний матеріал, який доповнено різноманітними практиками, що стануть у нагоді керівникам, учителям закладів загальної середньої освіти, фахівцям медико-психологічної служби, науково-педагогічним працівникам, студентам педагогічних коледжів, інститутів, університетів та методистам усіх рівнів, батькам.

Члени комісії ухвалили рекомендувати до видання вище зазначений  посібник з висновком «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×