Всеукраїнська науково-практична конференція актуалізувала питання впровадження STEM-технологій в освіту

24 жовтня 2019 року кафедра теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Формальна й неформальна освіта крізь призму STEM-технологій».

До участі у заході долучилися представники провідних вишів України, серед яких: Консорціум закладів післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти, Миколаївський національний аграрний університет, Криворізький державний педагогічний університет, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Франка, а також представники методичних установ, закладів загальної середньої освіти Херсонської області.

Активну участь у конференції взяли науковці відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Із вітальним словом до учасників наукового зібрання звернулась Галина Юзбашева, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Під час пленарного засідання прозвучали виступи представників двох наукових шкіл: доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри інформаційних і дистанційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України Олександра Самойленка та доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри фізики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету Олександра Коновала.

Науковці та вчителі-практики розкрили актуальні питання розвитку й упровадження STEM-технологій в освіту: Ілона Бацуровська, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Миколаївського національного аграрного університету розкрила «Перспективні напрями STEM-освіти»; Наталія Доценко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін Миколаївського національного аграрного університету доповідала на тему: «Методика розробки та впровадження творчих інженерно-технічних завдань в умовах інформаційно-освітнього середовища»; Олександр Самойленко, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних і дистанційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України повідомив про «Компетенітнісний підхід щодо розробки мережево-цифрового середовища на основі LMS+OFFICE 365»;  Наталія Кім, кандидат технічних наук, асистент кафедри агроінженерії Миколаївського національного аграрного університету звернула увагу на «Дослідження використання інтерактивних аудіовізуальних онлайн-засобів під час підготовки здобувачів освіти»; вчитель фізики Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №89 розкрив питання: «Методика розвитку критичного мислення як інноваційна дидактична технологія».

Після пленарного засідання учасники долучилися до роботи у секціях та проведенні майстер-класів.

Цікавими та практично зорієнтованими були майстер-класи «Реалізація фотопроекту «Берегині рукотворних див» у формальній й неформальній освіті» Галини Гаврилюк, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» та STEM-підхід у процесі викладання німецької мови Надії Деменської, викладача Херсонського ліцею імені О.В. Мішукова.

Проведений захід ще раз довів, що питання впровадження STEM-технологій є на часі та потребує ґрунтовного вивчення.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×