VII Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті» відбулася у Дніпрі

Днями в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро) пройшла VII Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті». Організаторами заходу виступили: Міністерство освіти і науки України; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіту»; Академія будівництва України; Міжнародна академія наук безпеки життєдіяльності та екології; Міжнародна інженерна академія; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Державна служба України з питань праці; Європейська асоціація безпеки; ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; Національний університет цивільного захисту України.

До участі в конференції долучилися більше 75 науковців, викладачів, аспірантів та студентів провідних вітчизняних вишів, працівники науково-дослідних інститутів та державних установ з різних регіонів України. Вони обговорили цілу низку проблемних питань. Серед них: надання професій

ної освіти з охорони праці та цивільного захисту;новітні розробки в галузі охорони праці; сучасний стан охорони праці та надзвичайних ситуацій в Україні; заходи щодо сприяння впровадженню Європейських стандартів в українському середовищі; виконання зобов’язань з імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС; виховання населення на принципах демократії, захисту прав людини, покращення людського життя та захисту територіальної цілісності України тощо.

Учасників заходу привітав М.В.Савицький, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», д.т.н., професор.

У пленарній частині конференції виступили:

Володимир Маціяко,начальник Управління нагляду в промисловості та на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Державної служби України з питань праці у Дніпропетровській області;

Олександр Шевченко, заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації в Дніпропетровській області Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області;

Іван Сова, голова обласної організації профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

Олена Дашковська, старший науковий співробітник відділу модернізації вищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», в своєму виступі проаналізувала систему вищої освіти України, детально зупинилась на стані затвердження та впровадження стандартів вищої освіти, проблемах та ризиках.

Під час секційного засідання естафету від колег прийняли А.С.Бєліков, завідувач кафедр

и безпеки життєдіяльності ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» д.т.н., професор; Б.Д.Халмурадов, к.м.н., професор кафедри цивільної та промислової безпеки Національного авіаційного університету; О.В.Третьяков, д.т.н., професор кафедри гігієни і фізіології людини Харківської державної академії фізичної культури; Д.С.Козодой, директор навчально-наукового центру спеціального навчання працівників

суб‘єктів перевезення небезпечних вантажів Українського державного університету залізничного транспорту к. т. н., доцент. Їх виступи викликали жваву дискусію.

За підсумками роботи конференції видано збірник наукових статей «Будівництво, мате

ріалознавство, машинобудування», серія «Безпека життєдіяльності», випуск № 105, в якому опубліковані результати спільної праці українських науковців та інженерів-проектувальників, архітекторів і науковців з Ізраїлю, Франції, Грузії, Марокко та Польщі.

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×