Скородистицька «Школа життєтворчості» – образ інноваційної школи майбутнього

У процесі реалізації Концепції Нової української школи закономірним є пошук відповідей на прогностичні питання: яку роль відіграє освіта у суспільному прогресі; яка її місія і роль у плеканні образу людського, самореалізації сутнісних сил дитини; як виховати людину – творця й проектувальника свого життя? Як освіта може допомогти у здійсненні прав людини, оволодінні підростаючим поколінням демократичними цінностями і нормами? Ці та інші животрепетні питання реформування освіти є предметом постійної рефлексії, роздумів педагогів, батьків, учнів Скородистицької «Школи життєтворчості» Іркліївської сільської ради об‘єднаної територіальної громади Чорнобаївського району Черкаської області. Йдеться про створення інноваційної школи, яка б плекала творчу особистість, створювала умови для повноцінного фізичного, духовного розвитку дитини, для примноження культури і духовності в усій різноманітності вітчизняних і світових зразків.

Упродовж десяти років (2008-2018 рр.) на базі Скородистицького закладу середньої освіти проводиться експериментально – пошукова робота всеукраїнського рівня (науковий керівник – кандидат історичних наук І.Г. Єрмаков), спрямована на реалізацію в освітньому процесі ідей педагогіки і психології життєтворчості. Діяльність педагогічного колективу активізувалася у ході експерименту всеукраїнського рівня, присвяченого створенню позитивного іміджу сільської Школи життєтворчості. Науково-методичний супровід експерименту здійснює Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (начальник Дмітрієва М.В.).

Багатогранний досвід експериментального пошуку розкрито у посібниках «Стратегія формування  позитивного іміджу Школи життєтворчості» (2015), «Освітній маркетинг сучасної школи» (2016), «Ефективний механізм створення позитивного іміджу Школи життєтворчості» (2017), «Наративна педагогіка в інноваційному просторі освіти» (2017), «Образ інноваційного закладу освіти: цілісно-смислові пріоритети» (2018), «Програма інноваційного розвитку Скородистицької Школи життєтворчості» (2018).

Скородистицька Школа життєтворчості – це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність закладу освіти вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя. У Школі життєтворчості замість уроків запроваджено тріади – 3х30 хв. Це сприяло оптимізації освітнього процесу, а також активній самореалізації творчого потенціалу учнів у різних сферах життєдіяльності. Школа посідає призові місця на районних олімпіадах з математики, хімії , англійської мови, природознавства, біології, багаторазовий переможець МАН України з біології та екології. Школа життєтворчості – переможець восьми фестивалів педагогічних інновацій, Міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти(Дипломи, 2 «золоті» і «бронзова» медалі). Позакласна виховна робота здійснюється в рамках програми «Крок за кроком до життєвої компетентності». Діють 17 різнопрофільних гуртків.

На базі Школи життєтворчості проводяться майстер-класи, тренінги, всеукраїнські науково-пошукові семінари. Зокрема, до 25-річчя педагогіки і психології життєтворчості відбувся всеукраїнський науково-практичний семінар «Симфонія серця» за участі співробітників ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» Іркліївської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області.

Досвід Скородистицької Школи життєтворчості свідчить: будь-яке реформування закладу середньої освіти лише тоді перспективне, коли воно проводиться системно, охоплює весь комплекс проблем, працює на випередження, спрямоване на інноваційний тип розвитку, що в кінцевому рахунку реалізує принципи й підходи педагогіки життєтворчості. Атмосфера актуалізації й переосмислення життя в Україні вимагає нового  педагогічного бачення і зміни парадигми у напрямі виховання і самовиховання особистості – суб‘єкта своєї життєтворчості.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×