Всеукраїнська науково-практична конференція за участю педагогів Румунії та Молдови відбулася у Чернівцях

Днями в м. Чернівці проходила Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна освіта в контексті Нової української школи», учасниками  якої стали науковці та викладачі вищих навчальних закладів України, Румунії, Молдови, та, безпосередньо, педагоги Чернівецької області. Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Івано-Франківський обласний Інститут післядипломної педагогічної освіти та Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

Актуальність обраної проблематики для проведення науково-практичної конференції не викликає сумнівів, оскільки характерною рисою функціонування освітнього простору на сучасному етапі є зростання ролі сучасного вчителя, який має навчити учня самостійно здобувати знання, мислити, приймати рішення. А для цього є необхідною зміна діяльності педагогічних ВНЗ, методичних служб у системі підвищення кваліфікації вчителя.

На пленарному засіданні, що відбулося на базі Чернівецької гімназії № 5, освітянам були запропоновані змістовні доповіді щодо впровадження сучасних освітніх технологій в умовах Нової української школи.

Під час роботи конференції працювали три секції, де у форматі майстер-класів були обговорені наступні питання: «Формування підприємливості учасників освітнього процесу як ключової компетентності Нової української школи»; «Використання можливостей STEM-освіти як один із чинників створення інноваційної моделі розвитку та функціонування закладу»; «Мультиборд: ефектне та ефективне навчання».

Великий інтерес в учасників заходу викликала робота секційних засідань, що проходила за такими тематиками: «Основні шляхи реалізації Концепції Нової української школи через впровадження компетентнісного підходу під час вивчення базових дисциплін в основній і старшій школі»; «Розвиток професійної компетентності вчителя в умовах післядипломної освіти»; «Професійна підготовка майбутнього вчителя: актуальні проблеми і шляхи їх вирішення»; «Психолого-педагогічні аспекти створення сучасного освітнього середовища»; «Інноваційна діяльність закладів освіти»; «Сучасні цифрові технології в освітньому процесі як вимога часу».

За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Сучасна освіта в контексті Нової української школи» опубліковано збірник тез.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×