Навчальна програма «Українська мова» для молодших спеціалістів сприятие підготовці фахівців нової генерації

Зміни в українській системі освіти ставлять перед вищою школою нові завдання — давати вітчизняній науці й виробництву фахівців нової генерації: кваліфікованих, грамотних, мовно компетентних, високоінтелектуальних, духовно багатих, із належним рівнем мовної культури. Ці завдання без глибокого знання державної мови,не можуть бути вирішені.

Досконале знання мови — це насамперед уміння використовувати мовні засоби залежно від сфери, мети й ситуації спілкування, це грамотність у широкому розумінні цього слова, це належна мовна культура, це культура професійної мови, яка забезпечує мовну компетентність особистості у її професійній діяльності.

Сучасний викладач повинен організувати саме викладання не як трансляцію інформації, а як активізацію процесів осмисленого навчання, яке дозволить студентам досягти очікуваних результатів навчання.

Навчальна програма «Українська мова» для закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів, укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальн едньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23ої сер. 11. 2011 р. № 1392), Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 21. 02. 2018 р. № 87), концепції «Нова українська школа», освітньої програми з української мови для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів рівня стандарту (2017, керівник авторського колективу Голуб Н.Б.)

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×