50 шкіл України стали учасниками всеукраїнського експерименту «Електронний підручник для загальної середньої освіти»

 

 

Законом України «Про освіту»  (п. 5 стаття 15) держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (в тому числі електронними) здобувачів повної загальної середньої освіти. З огляду на це у березні цього року МОН України було оприлюднено Проект плану реалізації експерименту з упровадження електронного підручника і електронної платформи, а 31 серпня 2018 року наказом №957  дано старт самому експерименту за темою «Електронний підручник для загальної середньої школи» (E-book for secondary education (EBSE)). Він триватиме у чотири етапи по серпень 2021 року включно за участі 4500 учнів, 225 учителів у 50 школах загальної середньої освіти в усіх регіонах країни, окрім окупованого Криму.

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» надаватиме організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним колективам закладів освіти, які є учасниками експерименту, а директор ІМЗО  Олег Михайлович Спірін, доктор педагогічних наук, професор, є його науковим керівником.

Експеримент реалізується коштом державного бюджету. В ньому використовуватимуть:у 2018 році – е-підручники, що вже мають гриф МОН України; у 2019-2020 роках – дослідні зразки e-підручників, що будуть відібрані за новими процедурами експертизи та відбору.

Для повноцінного тестування е-підручників в експериментальних класах створюватиметься цифрове освітнє середовище, компонентами якого будуть: інтерактивний проектор, планшети для учнів, комп’ютер для вчителя, шафи для зарядження планшетів, роутер Wi-Fi.

У чому ж концептуальна ідея експерименту? В її основу покладено розуміння того, що навчання дітей XXI ст. має відповідати рівню розвитку науки і техніки, задовольняти потреби учасників освітнього процесу в якісному навчальному контенті й повсюдному доступі до нього.

Таке середовище дасть змогу формувати у школярів такі якості та вміння, як: працювати з даними, відомостями, обмінюватися результатами, формувати культуру електронного спілкування тощо.

Використання електронних підручників робить освітній процес гнучким і дозволить вчителю застосовувати інноваційні форми, технології навчання та підходи Нової української школи.

Наукова новизна експерименту полягає в тому, що вперше: узагальнено, систематизовано й розкрито особливості використання е-підручників у системі повної загальної середньої освіти, узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід;

розроблено: концептуальні засади використання е-підручників і е-платформи для доставки якісного освітнього контенту учасникам освітнього процесу; моделі використання е-підручників в освітньому процесі для організації групової роботи, змішаного навчання; структуру взаємодії суб’єктів навчання з використанням е-підручників та е-платформи; обгрунтовано і розроблено факторно-критеріальну модель визначення рівня IK-компетентностей вчителів та здобувачів.

Очікуваним результатом експерименту є визначення доцільності й оптимальних форм для широкомасштабного впровадження інноваційних засобів ІКТ, дидактичних і навчально-методичних матеріалів, представлених у формі е-підручників й е-платформи, до освітнього процесу закладів повної загальної середньої освіти.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×