Грифування електронних підручників, електронних засобів навчання та дистанційних курсів

Щодо одержання Грифа Міністерства освіти і науки України на електронні підручники, електронні засоби навчання та дистанційні курси для закладів загальної середньої освіти

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» запрошує виробників та авторів подавати авторські зразки електронних підручників, електронних засобів навчання та дистанційних курсів для закладів загальної середньої освіти на одержання грифаМіністерства освіти і науки України.

Для одержання грифа Міністерства освіти і науки України видавництва або інші фізичні та юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, що мають виключні права на використання твору (електронний підручник або посібник, електронний засіб навчання, дистанційні курси), звертаються з листом-клопотанням до Інституту модернізації змісту освіти.

У листі-клопотанні необхідно зазначити повну назву електронного підручника, електронного засобу навчання,  дистанційного курсуавтора (авторів), кому адресоване, тип закладу освіти, рівень освіти, відповідність освітньому стандарту, типовій освітній (навчальній) програмі із зазначенням предмета.

До листа клопотання додаються:

  • зразок авторського електронного підручника на цифрових носіях у повному комплекті у двох примірниках або гіперпосилання на зазначений зразок у мережі Інтернет;
  • рецензії (не менше двох фахівців відповідної галузі знань);
  • відповідь автора на зауваження рецензентів (за наявності);
  • відомості про авторів (прізвище,  ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання (за наявності);
  • настанова користувача з інсталяції та експлуатації;
  • методичні рекомендації щодо використанню електронного підручника в освітньому процесі;
  • технічні умови;
  • текстову частину електронного підручника у двох примірниках (на цифрових носіях).

Зазначені матеріали надсилати на адресу Інституту модернізації змісту освіти: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.

Тел. (044) 248-91-18.

Нормативні документи:

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.05.2018 № 440 «Про затвердження Положення про електронний підручник», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 621/32073.

Наказ МОН від 17.06.2008 № 537 «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за № 628/15319

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×