Грифування електронних підручників

 

Інститут модернізації змісту освіти запрошує виробників та авторів з 11 червня 2018 року подавати електронні підручники для отримання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України.

Для цього необхідно звернутися з листом-клопотанням до Інституту модернізації змісту освіти, в якому зазначити:

  • повну назву електронного підручника,
  • автора (авторів) електронного підручника,
  • кому він адресований відповідно до освітнього чи освітньо-кваліфікаційного рівня,
  • відповідність навчальній програмі із зазначенням предмета.

До листа клопотання додають:

  • зразок електронного підручника на електронних носіях в повному комплекті у двох примірниках або гіперпосилання на зразок в мережі Інтернет;
  • рецензії не менше двох фахівців відповідної галузі знань;
  • редакційний висновок  (якщо  рукопис  подає  видавництво),  у якому   дається   оцінка   якості   рукопису,  його  відповідності навчальній програмі,  зазначаються актуальність та  оригінальність підручника;
  • відомості про авторів (прізвище,  ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання (за наявності));
  • методичні рекомендації  щодо використання засобу навчання або навчального обладнання у навчально-виховному процесі;
  • інструкцію з  інсталяції   або   настанову   користувача

Документи надсилати на адресу Інституту модернізації змісту освіти:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36,тел. (044) 248-91-13

Нормативні документи якими керуються при наданні грифів МОН:

Наказ МОН від 17.06.2008 № 537 «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за № 628/15319

Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×