Від знань – до активної соціальної дії

 

Днями у комунальному вищому навчальному закладі «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика». Захід, організований МОН України та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», був присвячений відзначенню в Україні Дня науки. Втім для колективу Хортицької національної академії він став одним із етапів звітування про результати виконання завдань Всеукраїнського соціально-педагогічного експерименту «Проектування та практичне забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру». Підтема експерименту: «Розвиток соціальної і життєвої практики учнів у системі компетентнісно спрямованого освітньо-реабілітаційного простору».

 До участі в конференції, яка працювала в пленарному режимі та шести секціях, долучилися майже дві сотні освітян – представники наукових установ,  закладів середньої, вищої та післядипломної освіти. Для всіх учасників зібрання було важливо обговорити сучасний досвід і пріоритетні завдання соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти, актуальні проблеми формування професійної компетентності фахівців соціальної роботи, проаналізувати досягнення та перспективи розвитку спеціальної освіти, ключові тенденції розвитку мистецтва та дизайну, визначити ефективні технології, форми і методи розвитку життєвих компетенцій молоді в умовах глобалізації та інформатизації, актуалізувати проблеми фізичної терапії, ерготерапії та формування здорового способу життя осіб різного віку.

Поставлена мета була успішно досягнута.

Валентина Нечипоренко, ректор Хортицької національної академії, доктор педагогічних наук, доцент, виступаючи перед колегами, підкреслила актуальність проблематики конференції для реалізації Концепції Нової української школи, якою передбачено, що «зміст освіти та її методика мають бути наближені до практики». Парадигмального значення у цьому контексті набуває інноваційний досвід експериментального майданчика всеукраїнського рівня – Хортицької національної академії. Розроблена колективом закладу інноваційна система практико зорієнтованої життєтворчості учнів пройшла необхідну експериментальну перевірку і була схвалена Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

На заході відбулася презентація науково-методичного посібника «Життєтворчий потенціал соціальної і життєвої практики», в якому цілісно і системно розкриті теоретичні основи та інноваційний досвід модернізації освіти на засадах практико зорієнтованої життєтворчості. Видання побачило світ в лютому 2018 року завдяки спільній роботі науковців Хортицької національної академії та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,що здійснює керівництво експериментальною діяльністю закладу.

За підсумками роботи конференції прийнято резолюцію з конкретними рекомендаціями закладам загальної середньої та вищої освіти України.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×