Відбулася ХVI Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: БЖДЛ-2018»

 

 

Сьогодні Україна знаходиться у ризиковому періоді свого існування: відбувається загострення протистояння соціально-політичного і військового характеру, збільшується кількість техногенних та екологічних аварій та катастроф. Рівень безпеки суспільства залежить від багатьох чинників, серед яких важливим є поінформованість суспільства про наявні небезпеки навколишнього середовища. Вирішити задачі усвідомлення особи про ризики, формування певного типу мислення людини – безпечної життєдіяльності, певного типу соціальної відповідальності за життєздатність свою і свого оточення, може лише  освіта.

Тому днями понад 50 науковців зібралися у Національному університеті «Львівська політехніка», де відбулася ХVI Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: БЖДЛ-2018», яка одночасно стала 123-ю міжнародною науковою конференцією Європейської Асоціації Безпеки. Захід відбувся під патронатом Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та Європейської Асоціації Безпеки.

У своїх доповідях «Безпекова освіта у польських університетах» та «Європейська Асоціація Безпеки в розвитку науки» висвітлив стан безпекової освіти та напрями розвитку науки в галузі безпеки у Польщі та країнах ЄС Лєшек Ф. Коженьовскі, Президент Європейської Асоціації Безпеки, професор Педагогічного університету ім. Комісії народної освіти в Кракові, Польща, іноземний член Національної академії педагогічних наук України, почесний доктор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди, почесний доктор Національного інституту сімейної та молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України, доктор наук,  професор. 

У жвавій дискусії з проблемних питань безпекової освіти взяли участь завідувачі профілюючих кафедр: В. Березуцький, професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», М. Хворост, професор Харківського національного університету міського господарства імені О. Бекетова, В. Глива, професор Національного авіаційного університету, З. Яремко, професор Львівського національного університету імені І. Франка, О. Нагурський, професора Національного університету «Львівська політехніка», Є. Литвиновський, науковий співробітник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту та багато інших учасників конференції.

До розмови долучилась О. Дашковська, старший науковий співробітник відділу модернізації вищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», яка в своєму виступі проаналізувала ступінь розробки проектів стандартів вищої освіти, можливі терміни їх затвердження і акредитації освітніх програм.

За результатами конференції видано збірник тез доповідей.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×