Тьюторські технології на службі індивідуального підходу до навчання

 

Одним із основних принципів відкритої освіти є індивідуалізація. Вона розширює класичний принцип індивідуального підходу до навчання: не тільки враховувати особливості кожного учня та учениці, а й розробляти для кожної дитини індивідуальну освітню програму, враховуючи дитячі інтереси та схильності, а також надавати підтримку (супровід) у засвоєнні програми навчання. Діяльність педагога, який здійснює такий супровід, називають тьюторською.

Актуалізувати проблему тьюторської діяльності на сучасному етапі розвитку освіти в Україні, визначити можливості її адаптації та застосування в освітньому процесі – таку мету визначили організатори Всеукраїнського науково-методичного семінару, що відбувся днями у м. Кривий Ріг у рамках проведення всеукраїнського експерименту.

Криворізький навчально-виховний комплекс № 129 «Гімназія-ліцей академічного спрямування» приймав гостей із різних областей України. Вони познайомилися з різними видами тьюторських практик, що пройшли експериментальну апробацію й активно застосовуються у цьому закладі. Педагогічні працівники НВК «ГЛАС» провели для колег низку майстер-класів. Зокрема, як розробити щоденник педагога-організатора, індивідуальну освітню програму учня, створити портфоліо тьютора та тьюторанта, освітній навігатор тощо.

 Відвідавши майстер-клас практичного психолога «Засоби індивідуалізованої освіти», професійну студію «Від прокрастинації до самореалізації», керівники закладів освіти – учасники експерименту відчули основний меседж: корпоративна освіта є обов‘язковою умовою реалізації концепції розвитку закладу і зорієнтована на підтримку (тьюторинг) педагогів. У закладі працює  «корпоративний університет» –  внутрішня система безперервної педагогічної освіти.

Гості мали можливість відчути перевагу уроку історії з елементами історичного дослідження й міні проектування, де учні виступають дослідниками й аналітиками, а вчитель –  «гідом» і консультантом; уроку математики з елементами кейс-технологій із реальними життєвими ситуаціями, де вчитель є тьютором і помічником у нестандартних ситуаціях, а учні старших класів – менторами. Урок з англійської мови та астрономії з використанням технологій доповненої реальності та менторства за участі учнів старших класів став прикладом інтегрованого навчання, яке не тільки сприяє розвитку пізнавального інтересу та підвищення мотивації, а й надає можливості кожному учневі працювати у власному темпі та сприяє побудові індивідуальних освітніх траєкторій.

Завдання тьюторів, на думку керівника закладу і, водночас, наукового керівника всеукраїнського проекту «Тьюторська діяльність як засіб індивідуалізації в освіті» Погрібної Н. С., кандидата педагогічних наук, – створювати насичений освітній простір. Пропонуючи понад 100 видів різноманітної діяльності для задоволення і реалізації особистісних освітніх потреб, інтересів, нахилів, здібностей своїх учнів, заклад, таким чином, створює у себе збагачене освітнє середовище.

Змістовно-практичний модуль семінару передбачав також відвідування позаурочних освітніх занять із тьторськими технологіями, серед яких знайомство з електронним тьютором, англійська мова+фізика, робота з учнями-учасниками олімпіад із біології, тематичною домінантою яких є індивідуалізація позаурочної освітньої діяльності, різновікова група та менторство.

Алгоритм побудови та реалізації індивідуальної освітньої програми, роль всіх суб‘єктів освітнього процесу в її реалізації – ці та інші питання викликали неабияке зацікавлення учасників семінару. Обговорення почутого і побаченого не обмежилося запланованими «педагогічними дискусіями». Обмін враженнями, поява горизонтальних зв’язків спричинило ефект «довгого хвоста»: головне розпочинається після події, коли народжуються нові ідеї, проекти, партнерства. Щире бажання співпрацювати й використовувати у своїй освітній та педагогічній практиці тьюторські технології підтвердило, що у нас є команда вмотивованих та готових до змін вчителів.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×