Європейські виміри компетентнісно спрямованої середньої освіти

 

Днями на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України відбулася конференція «Життєва компетентність особистості в контексті діалогу педагогічних культур: Україна – країни Європейського Союзу». Її ініціювали відділ наукового та науково-методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Інститут педагогіки НАПН України та гімназія №59 імені О. М. Бойченка Голосіївського району міста Києва.

У контексті Закону України «Про освіту», концепції Нової української школи учасники конференції означили змістові домінанти розвитку життєвої компетентності дітей з особливими потребами, а також визначили компаративні засади компетентісно спрямованої освіти як стратегічного напряму педагогічної інноватики.

Жвавий інтерес та професійну дискусію викликали у присутніх  доповіді директора гімназії, заслуженого учителя України Т. С. Антоненко «Крок за кроком до життєвої компетентності гімназистів у контексті пріоритетів регіонального експеременту», головного наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, наукового керівника освітнього проекту «На крилах успіху» А. Д. Цимбалару «Компетентнісний потенціал вітчизняної початкової освіти», завідувача сектора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та кандидата історичних наук І. Г. Єрмакова «Життєтворчий потенціал компетентнісно спрямованої Нової української школи».

Національні моделі компетентісно спрямованої освіти в країнах Європейського Союзу презентували педагоги гімназії № 59 імені О. М. Бойченка, які зазначили, що поняття «компетентність» знаходиться сьогодні в епіцентрі світової педагогічної думки, оскільки розкриває якісно нові перспективи розуміння місії школи, життєвих результатів освітньої діяльності.

У ході творчого діалогу педагогічних культур України та країн Європейського Союзу щодо місії компетентнісно спрямованої загальної середньої освіти усі учасники дійшли єдиної думки, що компетентнісно спрямована освіта передбачає внесення суттєвих змін у змістову, проектно-технологічну, виховну, управлінську архітектоніку української школи, а тому необхідно спрямувати спільні зусилля на вирішення ряду ключових завдань.

Перехід до компетентнісного підходу означає переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі, у зміщенні акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування й розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій в конкретних ситуаціях.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×