Чи готує сучасна освіта конкурентоспроможну особистість?

 

Відповідь на це запитання шукали учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції з теми: «Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи». Вона проводилась за підсумками Всеукраїнського експерименту «Створення дидактико-методичної системи розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу» в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

До участі в заході долучились співробітники Інституту модернізації змісту освіти, Інституту педагогіки НАПН України, провідні науковці київських вишів, Миколаївського ОІППО, директори, вчителі, практичні психологи дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів Києва, Миколаєва, Івано-Франківська та Херсона.

Наукову дискусію на пленарному засіданні розпочав Володимир Бондар, декан факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, д.п.н, професор. Доповідач привернув увагу присутніх до актуальної проблеми наступності у розвитку конкурентоспроможності особистості у межах дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, а також підготовки вчителя як конкурентоспроможного фахівця у системі професійної освіти.

Інформаційне та методичне забезпечення окресленої проблеми наступності презентували у своїх доповідях: Наталія Пархоменко, начальник відділу наукового і навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної і початкової освіти у Новій українській школи ІМЗО, та Оксана Онопрієнко, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, к.п.н.

Тему психологічного супроводу розвитку конкурентоспроможного фахівця у межах професійної підготовки підняли у виступах Тамара Яценко, завідувач кафедри практичної психології психологічного факультету Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор психології, професор, та Віталій Панок, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, доктор психології, професор.

Розвиток поняттєвого мислення засобами ІКТ презентував Олександр Стрижак, заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України», доктор технічних наук.

 Олександр Митник, завідувач кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, д.п.н., професор, представив науковій спільноті технологію побудови розвивального освітнього середовища, яка була апробована в експериментальному дослідженні на тему: «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу ДНЗ та ЗНЗ».

Після пленарного засідання Тамара Яценко провела майстер-клас із теми: «Використання репродукцій художніх творів у глибинно-корекційному пізнанні психіки». На майстер-класі були присутні магістри спеціальності «Початкова освіта» та «Психологія» («Практична психологія»).

У межах семінару педагогічний колектив спеціалізованої школи №31 І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу м. Києва презентував колегам досвід роботи щодо побудови розвивального освітнього середовища.

Учні початкової школи та 5 – 9 класів, використовуючи елементи інтелектуальної гри, телешоу, розповіли про свої досягнення з фізики, хімії, географії, біології, літературної творчості, а також – у спорті та хореографії.

Під час засідання круглого столу присутні відмітили, що учні цього навчального закладу столиці мають персоніфіковану манеру висловлення. Вони вміють протиставляти особисті твердження висловленням інших, здійснювати їх аналіз, синтез із метою вироблення правильної стратегії розв’язання.

Підвела підсумки роботи конференції Галина Древаль, завідувач сектору ІМЗО. «Всеукраїнське експериментальне дослідження на тему: «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу ДНЗ та ЗНЗ» пройшло успішно,- наголосила фахівець.- Найголовнішим його досягненням є те, що більшість учнів навчилися висловлювати власні думки чітко, ясно, точно, послідовно і переконливо. У них сформовані такі якості мислення як самостійність, глибина думки, критичність, гнучкість, допитливість, і, як наслідок, в експериментальних навчальних закладах не менше, як 15 % учнів є переможцями різноманітних предметних олімпіад, творчих конкурсів регіонального та всеукраїнського рівнів».

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×