STEM – освіта: стан впровадження та перспективи розвитку

Знакова подія відбулась у розвитку галузі STEM – освіти в Україні – ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку», у роботі якої взяли участь понад 250 фахівців із України, Казахстану та Естонії.

Поважне зібрання було присвячене пошуку ефективних підходів та технологічних рішень застосування інноваційних технологій STEM-навчання в аспекті розвитку здібностей учнів і молоді різного віку та вирішенню  проблеми інтелектуального саморозвитку особистості дитини.

Основним завданням конференції було вироблення спільної позиції управлінців, науковців, методистів, педагогів-практиків щодо вирішення актуальних проблем сучасного етапу розвитку галузі STEM-освіти та пошук ефективних шляхів впровадження теоретичних засад  в освітню практику.

Учасників заходу привітали: Вербицький В.В., доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, заслужений працівник освіти, професор Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко, Фіцайло С.С., заступник начальника відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України.

У рамках освітнього форуму виступили: Стрижак О.Є., доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України»; Патрикеєва О.О., начальник відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Барна О.В., к.п.н., доцент кафедри інформатики та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка; Саприкіна М.А., голова Коаліції STEM-освіти (STEM Education Coalition); Рождественська Л.В., заступник директора Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium (Талліннська центральна російська гімназія), освітній технолог, тренер проекту Digi Tiiger, Google; Маслова Н.О., к.ек.н., доцент кафедри банківської справи КНТЕУ, PhD, МВА, керівник проекту «Покоління Z»; А. Абдрашова, координатор державної програми Міністерства освіти Казахстану; Сліпухіна І.А., д.п.н., професор кафедри загальної фізики НАУ, НЦ МАН України; Поліхун Н.І., к.п.н., завідувач відділу підтримки обдарованості та міжнародної співпраці, Інститут обдарованої дитини НАПН України; Чернецький І.С., к.п.н., завідувач  відділу створення навчально-тематичних систем знань НЦ МАН України.

Учасники конференції отримали можливість познайомитися зі змістом п’ятнадцяти стендових презентацій. Свої досягнення у STEM-галузі представили Київська міжнародна дитяча школа, Центр розвитку навичок «Покоління Z», навчальний STEM-центр «Сократ», творча лабораторія «5 Наук» тощо. Крім того, працювали  педагогічні студії: «Реалізація ідей STEM-навчання у початковій школі», «Розвиток STEM-напрямів у позашкільній освіті», «STEM-освіта в середній та профільній школах», «Підготовка кадрів та освіта дорослих». Виступаючі ділилися своїми наробками й досягненнями,  вразили  присутніх креативністю та ентузіазмом.

Багато цікавої інформації почерпнули учасники заходу під час навчально-практичних семінарів: «Методика роботи у Всеукраїнському науково-методичному віртуальному STEM-центрі»; «Методи та інструменти для реалізації STEM-навчання: використання принципу BYOD (смартфонів) при вивченні STEM-предметів у загальноосвітній школі»; «Методи та інструменти для реалізації STEM-навчання: обладнання Dixi-Education для сучасних цифрових лабораторій при вивченні STEM-предметів».

У виступах під час обговорення науковці та педагоги-практики  зазначали, що STEM-освіта є одним з пріоритетних напрямів розвитку освіти України в умовах переходу до Нової української школи. Вони наголошували, що завдяки об’єднанню зусиль усіх зацікавлених сторін у питаннях впровадження STEM-освіти постійно відбуваються позитивні зміни. Вагомим надбанням є створення нормативно-правової бази функціонування STEM-освіти, формування глосарію та анотованого каталогу статей із проблем STEM-освіти, відкриття Всеукраїнського віртуального STEM-центру, робота Web-STEM-школи, розробка та громадське обговорення Концепції STEM-освіти тощо.

Всі учасники конференції отримали безкоштовні дипломи, сертифікати щодо участі у навчально-практичних семінарах та матеріали від ДНУ ІМЗО, НЕНЦ, МАН, редакції журналу «Колосок».

Також у рамках міжнародного форуму було проведено ряд регіональних заходів.

Так, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради організував:

– виставку STEM-проектів навчальних закладів;

– STEM-медіафестиваль «Знання – дороговкази у майбутнє».

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запросив колег на:

– круглий стіл «STEM-освіта як інноваційний напрямок розвитку науково-технічної творчості у позашкільній освіті»;

– обласну відкриту студію «Наука і ми»;

– круглий стіл «Впровадження STEM – освіти в освітніх закладах міста Миколаєва»;

– майстер-клас «Переваги та перспективи розвитку STEM-освіти. Методи та інструменти для реалізації STEM-навчання».

Тернопільський національний педагогічний університет ім В. Гнатюка провів:

– круглий стіл «Міжнародні STEM-проекти: досвід та перспективи» за участю партнерів із Чехії.

Учасники обговорили проект резолюції конференції, внесли свої пропозиції й доповнення та виробили наступні рекомендації:

  • продовжити проведення систематичних досліджень щодо стану та перспектив розвитку STEM-освіти;
  • активізувати роботу по створенню Всеукраїнської мережі STEM-центрів/лабораторій;
  • сприяти грантовій підтримці освітніх організацій, педагогів та проектних команд, які впроваджують ефективні STEM-практики;
  • започаткувати фестиваль STEM – весна, провести перший фестиваль у 2018 році;
  • посилити співпрацю освітніх закладів, наукових установ, державних органів, громадських організацій у галузі STEM-освіти;
  • організовувати та проводити конференції, семінари, круглі столи та інші заходи з підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань інноваційної освітньої діяльності.
Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×