Цифровізація освіти України в дії

У Цифровій адженді України 2020 зазначено: «Швидкі та глибинні наслідки від переходу на «цифру» будуть можливими лише тоді, коли «цифрова» трансформація стане основою життєдіяльності українського суспільства,бізнесу та державних установ, стане звичним та повсякденним явищем, стане нашим ДНК,нашою ключовою аджендою на шляху до процвітання, стане основою добробуту України».

Цифрова грамотність (або цифрова компетентність) визнана ЄС однією з ключових для повноцінного життя та діяльності людини, тому в Законі «Про освіту зафіксовано, що формування інформаційно-комунікаційної компетентності є обов’язковим. З огляду на це в рамках Дев’ятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Шостої міжнародної виставки освіти за кордоном «WorldEdu – 2017» відділом цифрової освіти та ІКТ Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» було організовано та проведено низку заходів щодо використання цифрових технологій в освіті. Це сприятиме забезпеченню права кожного на здобуття освіти впродовж усього життя, рівність умов доступу до освіти, незалежно від місця навчання.

Учасниками заходів стало більш ніж 150 учителів, викладачів, науковців та студентів. Також уже традиційно були запрошені до участі члени науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, зокрема, доктор педагогічних наук Калініна Л.М. (голова комісії), представник МОН України Гофман В. О. (заступник) та інші. Модератором виступила начальник відділу цифрової освіти та ІКТ ІМЗО Косик В.М.

Презентацію «Цифрове перетворення освіти» відкрив Стрижак О.Є., доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи Малої академії наук України. Він продемонстрував можливості мережецентричного інформаційно-освітнього середовища, створеного на базі двох загальноосвітніх навчальних закладів у рамках дослідно-експериментальної роботи «Науково-методичні засади формування єдиного мережецентричного інформаційно-освітнього середовища загальноосвітніх навчальних закладів України».

Лапінський В. В., к.п.н., автор підручників із інформатики та один з засновників «АCCENT», зазначив, що сучасна освітянська спільнота потребує створення електронної освітньої платформи, куди може зайти будь-хто: вчитель, батьки, учні, і знайти там для себе цікаві й сучасні освітні матеріали. Вчителі – з методик викладання, батьки та діти – з допоміжних матеріалів. Саме з такою метою і було створено платформу «АCCENT». (http://ac-cent.com/ua/)

Величезну зацікавленість у присутніх викликав виступ Андрія Табачина, керівника ТОВ «Едпро» «Комплексна електронна освітня платформа Mozaik та приклади її впровадження за кордоном і в Україні» (https://edpro.com.ua/). Зручне та легке у використанні програмне забезпечення розроблене спеціально з метою полегшення підготовки та проведення уроків. Учитель із будь-якого предмету отримує доступ до бібліотеки інтерактивного україномовного контенту, шкільних відео та 3D матеріалів.

Андрій Щербина, керівник служби технічної підтримки ТОВ «Київська Енергетична Агенція», проінформував присутніх про можливості платформи E-SCHOOLS (https://e-schools.info/).

З інноваційним технічним забезпеченням для онлайн освіти в Україні познайомив Гарет Бодом, керівник проекту «Альфа».

Виступи науковців Інституту модернізації змісту освіти та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України на Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Основні завдання вчителів початкових класів у формуванні Нової української школи» були присвячені питанням підвищення ефективності навчання учнів початкової школи та розвитку сучасного освітнього середовища початкової школи за допомогою технології «SmartKids».(http://rozumniki.com/info/experiment/)

Кохан Олександр та Даниліна Тетяна (Видавництво «Розумники») ознайомили присутніх із інноваційними освітніми рішеннями для модернізації навчального середовища початкової школи, можливостями віртуального кабінету вчителя.

Учителі-практики початкової школи презентували власний досвід упровадження технології «SmartKids» у навчальний процес.

Донська Анастасія та Воронка Майя (Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Чернівецької міської ради) зосередились на методичних аспектах інтерактивного навчання учнів рідної мови та гейміфікації на уроках математики як чинника формування когнітивних здібностей учнів початкової школи.

Дроздовська Вікторія (Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням французької мови № 269 міста Києва) зупинилась на питаннях активізації навчальної діяльності учнів початкової школи з використанням технології «SmartKids».

Круглий стіл «Ігрові та симуляційні технології формування ключових компетенцій майбутніх фахівців у сучасному освітньому просторі України» було присвячено використанню навчальних стимуляторів у якості електронного освітнього ресурсу.

Мужановська М. М., співавтор методики швидкої усної лічби для дітей від 5 до 14 років, організатор Національних олімпіад із ментальної арифметики в Україні, засновник мережі центрів і голова громадської організації UPGRAIDE EDUCATION, виступила з презентацією онлайн-платформи з ментальної арифметики (https://indigomental.com.ua/). А Остап Лапшин, учень 4 класу Васильківської ЗОШ №7, продемонстрував навички усної лічби.

Бажання сісти за комп’ютер та відчути себе у ролі машиніста електровозу викликав виступ директора ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту», під час якого Заслужений працівник освіти України Стецюк А.О. познайомив з ZDSimulator – тренажером керування локомотивом та усуненням несправностей.

Досвід використання симуляції Sigam у навчальному процесі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана представив Банщиков П. Г., к.е.н., професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Велика команда учасників дослідно-експериментальної роботи «Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент державної політики сприяння розвитку підприємництва» на чолі з науковим керівником Паздрієм В. Я., генеральним директором ТОВ «Компанія Інтелектуальних технологій», к.е.н., доцентом кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», розповіла про можливості використання симулятора VIAL+. Зокрема, Чернобай Н. В.проінформувала про перспективи створення центрів підприємницької освіти на прикладі Чутівського бізнес-центру».

Про формування в учнів компетентності ініціативності та підприємливості з використанням бізнес-симуляції ViAL+ розповіли Задорожній О. В., вчитель економіки комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради», та Пустовойт С. С., заступник директора, вчитель економіки комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання ліцей–школа–дошкільний навчальний заклад «Вікторія – П» Кіровоградської міської ради.

Учитель із військової підготовки комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради» продемонстрував можливості використання сучасних освітніх технологій на заняттях із військової підготовки.

Куриш Н. К., завідувач науково – методичного центру менеджменту та координації діяльності РМК/ММК Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, поділилася досягненнями з розвитку компетентності, ініціативності та підприємливості педагогів у ході реалізації всеукраїнської дослідно-експериментальної роботи.

У цифрову еру перемагатиме той, хто не боїться змінюватися та мислити масштабно. А проведені заходи продемонстрували, що модернізація освіти України відбувається відповідно до вимог сучасного світу.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×