Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми методики підготовки фахівців високотехнологічного виробництва в технічних університетах»

Днями на механічному факультеті Харківського національного автомобільно-дорожнього університету приймали учасників міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики підготовки фахівців високотехнологічного виробництва в технічних університетах», яка присвячена 10-річчю кафедри метрології та безпеки життєдіяльності. Організаторами конференції, яка була скликана для обміну досвідом і новітніми технологіями у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців у сучасних технічних ВНЗ, стали  Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Інститут модернізації змісту освіти, НЦ оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС та Міжнародна академія безпеки життєдіяльності.

Вітаючи колег, ректор ХНАДУ, доктор технічних наук, професор Анатолій Туренко наголосив, що підготовка професіоналів високого рівня передбачає активність студента в науковій та навчальній діяльності, бажання вдосконалювати свої знання та практичні навички, вивчати іноземний досвід через стажування у кращих університетах Європи та світу.

110 науковців Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, Інституту модернізації змісту освіти та 14 провідних університетів України працювали у форматі пленарного засідання та роботи трьох секцій. Особливу увагу було приділено:

  • методичним підходам до викладання професійно орієнтованих навчальних дисциплін;
  • актуальним проблемам упровадження комп’ютерних технологій у освітній процес;
  • методичним аспектам підготовки майбутніх фахівців із питань цивільної безпеки.

На пленарному засіданні у доповіді Олени Дашковської «Стандарти вищої освіти: основні етапи створення, проблеми та ризики впровадження» було проаналізовано хід розроблення та впровадження стандартів. Практично з усіх спеціальностей завершено розроблення проектів СВО освітнього рівня «бакалавр», здійснюється їх експертиза та погодження. Під час дискусії торкнулися дійсно актуальних проблем ризиків, які можуть ускладнити процес затвердження СВО та введення їх в дію.

Жваво обговорювалася пленарна доповідь Юрія Куліша «Алгоритм дій та домедична допомога екстрених служб при ДТП», у якій наведено статистику травмування та динаміку аварійності на дорогах.

Безліч думок було висловлено щодо шляхів вирішення проблем підготовки майбутніх фахівців із цивільної безпеки. Професором Филипчуком В.Л. визначено методологічні орієнтири для викладання дисциплін, покликаних формувати особистість, здатну до практичної діяльності, творчого пошуку, генерування нових ідей в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів.

Пильну увагу також привернули роботи, що висвітлюють проблеми проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, використання інформаційних технологій при дистанційному викладанні курсу «Основи охорони праці», підвищення якості освітнього процесу у вищому навчальному закладі, комп’ютерного моделювання в освітньому процесі для підготовки фахівців із цивільної безпеки. Дуже змістовною була доповідь професора Поляруса О.В. щодо проблем викладання нанометрології. На основі аналізу стану розвитку метрологічного забезпечення нанотехнологій ним визначені основні проблеми підготовки технічних фахівців у вищій школі та обґрунтовані пропозиції щодо викладання нанометрології в технічних університетах.

Професор Любимова Н.О. запропонувала застосовувати метод розпаралелювання навчального процесу інформаційно-вимірювальних та розрахункових операцій при підготовці інженерно-педагогічних кадрів. Розглянутий метод суттєво розширює можливості та якість контролю навчального процесу, особливо за умови дефіциту аудиторного часу.

Найкращі роботи науково-практичної конференції опубліковано у фаховому періодичному збірнику наукових праць «Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету».

Досвід організації цього наукового заходу й досягнуті результати дозволяють сподіватися, що робота в цьому напрямку буде продовжена, а конференція стане формою регулярних зустрічей вчених-дослідників із різних регіонів України.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×