Компетентнісний підхід в оновлених навчальних програмах

У рамках заходів, що проходили під час дев’ятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті», 25 жовтня 2017 року відбувся Всеукраїнський семінар «Від предметоцентризму до дитиноцентризму: компетентнісний підхід в оновлених навчальних програмах для 5-9 класів ЗНЗ».

 У семінарі взяли участь керівники закладів загальної середньої освіти, педагоги, методисти ОІППО, батьки, представники видавництв.

У своїй доповіді Дубовик Олена Анатоліївна, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» окреслила основні напрямки освітньої політики, ознайомила слухачів зі змістовими  та структурними  змінами в оновлених навчальних програмах для 5-9 класах закладів загальної середньої освіти. Найважливішим акцентом доповіді стали шляхи  впровадження компетентнісного підходу в освітній процес та основні принципи «педагогіки партнерства». Михайловська Неля Анатоліївна, начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі у своєму виступі розкрила значимість ключових компетентностей Нової української школи, які є основою успішної самореалізації учня та, зокрема, зупинилась на особливостях впровадження компетентності спілкування державною (і рідною) мовами, як здатності реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ. Про виклики дослідження PISA: чого і як навчати на уроках української мови розповіла автор навчальних посібників «Тексти й тести» для 5 та 9 класів – Олена Рудь. Шопулко Марія Никифорівна, завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення змісту вивчення іноземних мов зосередила увагу на формування готовності й здатності учнів до міжкультурної комунікації, уміння користуватися екстралінгвістичною інформацією, адже український учень має стати  реальним суб’єктом іншомовного навчання; Забуга Наталія Іванівна, завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення змісту природничої та математичної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України розповіла про використання досвіду найуспішніших освітніх проектів «Фінансова грамотність»,  «Шкільна академія підприємництва», «Основи споживчих знань», «Здоров’я дитини – здорове споживання», при впровадженні наскрізних змістових ліній, а саме: «Підприємливість і фінансова грамотність» у навчальні програми; про особливості формування математичної компетентності доповів Паньков Андрій Вікторович, завідувач сектору забезпечення організаційних заходів щодо здійснення експертизи навчально-методичної літератури. При цьому слухачі активно обмінювались думкам, як щодо змісту навчальних програм, так і щодо напрямків використання тих чи інших тем і розділів для міжпредметної інтеграції;  Деревянко Вікторія Василівна, завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення змісту суспільної, громадянської та технологічної освіти розповіла про особливості впровадження наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека». Підсумки обговорення нагальних питань впровадження оновлених навчальних програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, наскрізних ліній, компетентнісного підходу, акцентованих на «дитиноцентризм» та «педагогіку партнерства» підвела Олена Дубовик, підкресливши важливість  плідної дискусії та обміну думками для розбудови Нової української школи.

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×