Психологічна служба системи освіти України: досвід і проблеми

У Міністерстві освіти і науки 18 жовтня 2017 року відбувся семінар-нарада «Стан і розвиток психологічної служби системи освіти України» за участі співробітників МОН України, ІМЗО, представників державних та неурядових громадських організацій, завідувачів обласних центрів практичної психології та соціальної роботи.

У виступах доповідачів було проаналізовано стан і розвиток психологічної служби за період 2016-2017 навчального року.

Відкрила нараду Ніна Березіна, головний спеціаліст відділу виховної роботи, позашкільної освіти та захисту прав дітей департаменту ПТО Міністерства освіти і науки України.

«Психологічна служба системи освіти має функціонувати як єдина система, що сприяє створенню умов для інтелектуального і соціального розвитку вихованців, учнів, студентів, для збереження психічного здоров’я та надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу», – наголосила фахівець.

За підсумками роботи 2016-2017 н.р.  психологічна служба системи освіти накопичила значний позитивний досвід роботи. До фахівців психологічної служби надійшла велика кількість звернень від учасників освітнього процесу, було проведено значну кількість індивідуальних, корекційних занять та консультацій, що сприяло поліпшенню психологічного мікроклімату у закладах освіти України та підвищенню статусу та професійного зростання фахівців психологічної служби. Про це говорила у своєму виступі Ольга Флярковська, канд. пед. наук, начальник відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи ІМЗО.

Детально проаналізував спектр невирішених проблем психологічної служби Віталій Панок, доктор психол. наук, професор, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України. Так, зокрема, потребує покращання нормативно-правова база щодо унормування діяльності практичних психологів та соціальних педагогів системи освіти України. До того ж в навчальних закладах не вистачає фахівців, недостатнє організаційне, методичне та матеріально-технічне забезпечення роботи психологічної служби. Мають місце випадки покладання на практичного психолога або соціального педагога виховних завдань, що не входять до його функціональних обов’язків.

 Олена Воробей, начальник відділу інклюзивної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, зазначила, що Інклюзивно-ресурсні центри утворюють з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2-х до 18-ти років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Задля цього ІРЦ має проводити комплексне психолого-педагогічне оцінювання розвитку дитини, надавати психолого-педагогічну допомогу, забезпечувати системне кваліфіковане супроводження.

Марина Ярощук, консультант по роботі зі зверненнями громадян БФ Петра Порошенка, поінформувала учасників наради про принципи діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та наголосила, що діяльність центру не розповсюджується на вихованців ДНЗ компенсуючого типу, учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів).

Олена Макарук, головний спеціаліст відділу праці та нормативно-інформаційного забезпечення департаменту економіки та фінансування МОН України, надала роз’яснення щодо наказу МОН України від 03.07.2017 № 948 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України».

На нараді також виступили керівники обласних центрів практичної психології та соціальної роботи Вінницької, Київської, Львівської, Одеської, Тернопільської, Харківської, Черкаської та інших областей.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×