Плідна співпраця двох провідних наукових установ

Інститут модернізації змісту освіту багато років плідно співпрацює з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, одним із пріоритетних напрямів роботи якого є розроблення концептуальних та нормативних документів, удосконалення законодавчої бази України у галузі освіти. Днями поважна інституція звітувала на засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України про результати своєї роботи. Значною мірою причетні до очевидних успіхів колег і науковці ІМЗО.

«Ми проаналізували довгий перелік спільних проектів та заходів, підготовлених пропозицій до законодавчих актів, розроблених методичних рекомендацій, положень, написаних інформаційно-аналітичних матеріалів – і вкотре переконались, наскільки тісно й ефективно працюють у парі два потужних наукових колективи», – зауважила Тамара Пушкарьова,  професор, начальник відділу проектного управління ІМЗО.

Передусім Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України спільно з ІМЗО веде активну експериментальну та інноваційну освітню діяльність. Для її законодавчого забезпечення підготовлено та внесено ряд пропозицій до таких Законів України, як «Про наукову і науково-технічну діяльність” та “Про державний фонд гуманітарного розвитку України“. Особливо ретельно були відпрацьовані зауваження та пропозиції до головного освітянського документу – проекту нової редакції закону України «Про освіту».

Електронні освітні ресурси – це дієвий інструмент для проектування навчально-виховного процесу, починаючи дошкільними і закінчуючи вищими навчальними закладами. Тому спільними зусиллями обох Інститутів були напрацьовані пропозиції до Положення про електронні освітні ресурси.

Ефективною виявилась двостороння робота наукових установ у створенні Концепції 12-річної школи та плану заходів із реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015-2019 роки. Вона дає можливість адаптувати українську систему освіти та її зміст до кращих європейських освітніх практик.

Дбають науковці і про розвиток мережі бібліотек в Україні. Внесені ними пропозиції лягли в основу Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України” та Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій.

Результатом роботи двох інститутів є також інформаційно-аналітичні матеріали до Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні.

Інститутами здійснюється науково-методичний супровід експериментів всеукраїнського рівня. Так, у рамках проекту «Хмарні сервіси в освіті» проведено понад 30 всеукраїнських науково-практичних семінарів у Хмельницькій, Вінницькій, Херсонській, Сумській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Одеській, Дніпровській та Київській областях.

Для забезпечення неперервного підвищення рівня ІК-компетентності вчителів-предметників загальноосвітніх навчальних закладів було організовано і проведено низку навчальних тренінгів та Три літні школи.

Навчання в рамках Всеукраїнського проекту «Розумники (SmartKids)» сприяло підвищенню рівня ІК-компетентності директорів, заступників директорів, вчителів початкових класів у всіх областях України. Вперше були ефективно використані електронні освітні ігрові ресурси та новітні підходи в організації навчально-виховного процесу.

Знаковими подіями в житті початкової школи стали  три Всеукраїнські конференції щодо розвитку початкової освіти в Україні та Перша літня школа для вчителів початкових класів із використання цифрових освітніх ресурсів.

Величезний об‘єм роботи було виконано під час реалізації ще одного  Всеукраїнського проекту –  «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі». Це більше 60 різноманітних заходів –  міжнародні та всеукраїнські науково-практичні семінари, круглі столи, літні школи тощо. У підсумку науковці теоретично обґрунтували та допомогли  у практичній апробації теоретичних положень та запропонованих методичних та організаційних рішень.

Разом Інститути здійснюють науково-методичний супровід формування та впровадження хмаро-орієнтованих навчальних та інформаційно-освітніх середовищ у системі загальної середньої освіти, зокрема, STEM-освіти в Україні, інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів та учнів.

Проведено шість Всеукраїнських конференцій щодо використання новітніх технологій у навчально-виховному процесі. Співробітники ІІТЗН розробляють електронні освітні ресурси для загальноосвітніх навчальних закладів та здійснюють науково-методичний супровід їх використання.

Науковими установами ІМЗО і ІІТЗН спільно розробляється та впроваджується науково-методичне забезпечення та супровід національно-патріотичного виховання дітей і молоді з використанням ІКТ, моніторинг інформаційних веб-ресурсів, розробляються методи використання електронних засобів інформації, інформаційні і комунікаційні технології для популяризації розробок НАПН України.

Ефективною стала співпраця у напрямі спільної експертно-аналітичної роботи: науковці Інституту беруть активну участь у роботі науково-методичних комісій МОН (з інформатики, інформатизації та електронних засобів навчання та ін..)

Позитивним фактором співпраці можна вважати і підготовку наукових кадрів: наукове керівництво аспіратнами (Пушкарьова Т.О., професор, начальник відділу проектного управління ІМЗО), навчання співробітників ІМЗО у аспірантурі ІІТЗН, захисти кандидатських дисертацій. Так у 2017 році було захищено кандидатську дисертацію «Проектування електронних освітніх ресурсів із математики для учнів початкової школи» Оксаною Мельник, співробітником відділу цифрової освіти та ІКТ ІМЗО.

Щоб реформувати систему освіти в Україні, зробити позитивні зміни в ній незворотними, освітянська наука має йти на два кроки попереду навчально-виховного процесу. Це чудово усвідомлюють науковці Інституту модернізації змісту освіту МОН України та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, тому вони плідно співпрацюватимуть і в майбутньому.

 

Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×