Плідна співпраця двох провідних наукових установ

Інститут модернізації змісту освіту багато років плідно співпрацює з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, одним із пріоритетних напрямів роботи якого є розроблення концептуальних та нормативних документів, удосконалення законодавчої бази України у галузі освіти. Днями поважна інституція звітувала на засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України про результати своєї роботи. Значною мірою причетні до очевидних успіхів колег і науковці ІМЗО.

«Ми проаналізували довгий перелік спільних проектів та заходів, підготовлених пропозицій до законодавчих актів, розроблених методичних рекомендацій, положень, написаних інформаційно-аналітичних матеріалів – і вкотре переконались, наскільки тісно й ефективно працюють у парі два потужних наукових колективи», – зауважила Тамара Пушкарьова,  професор, начальник відділу проектного управління ІМЗО.

Передусім Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України спільно з ІМЗО веде активну експериментальну та інноваційну освітню діяльність. Для її законодавчого забезпечення підготовлено та внесено ряд пропозицій до таких Законів України, як «Про наукову і науково-технічну діяльність” та “Про державний фонд гуманітарного розвитку України“. Особливо ретельно були відпрацьовані зауваження та пропозиції до головного освітянського документу – проекту нової редакції закону України «Про освіту».

Електронні освітні ресурси – це дієвий інструмент для проектування навчально-виховного процесу, починаючи дошкільними і закінчуючи вищими навчальними закладами. Тому спільними зусиллями обох Інститутів були напрацьовані пропозиції до Положення про електронні освітні ресурси.

Ефективною виявилась двостороння робота наукових установ у створенні Концепції 12-річної школи та плану заходів із реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015-2019 роки. Вона дає можливість адаптувати українську систему освіти та її зміст до кращих європейських освітніх практик.

Дбають науковці і про розвиток мережі бібліотек в Україні. Внесені ними пропозиції лягли в основу Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України” та Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій.

Результатом роботи двох інститутів є також інформаційно-аналітичні матеріали до Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні.

Інститутами здійснюється науково-методичний супровід експериментів всеукраїнського рівня. Так, у рамках проекту «Хмарні сервіси в освіті» проведено понад 30 всеукраїнських науково-практичних семінарів у Хмельницькій, Вінницькій, Херсонській, Сумській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Одеській, Дніпровській та Київській областях.

Для забезпечення неперервного підвищення рівня ІК-компетентності вчителів-предметників загальноосвітніх навчальних закладів було організовано і проведено низку навчальних тренінгів та Три літні школи.

Навчання в рамках Всеукраїнського проекту «Розумники (SmartKids)» сприяло підвищенню рівня ІК-компетентності директорів, заступників директорів, вчителів початкових класів у всіх областях України. Вперше були ефективно використані електронні освітні ігрові ресурси та новітні підходи в організації навчально-виховного процесу.

Знаковими подіями в житті початкової школи стали  три Всеукраїнські конференції щодо розвитку початкової освіти в Україні та Перша літня школа для вчителів початкових класів із використання цифрових освітніх ресурсів.

Величезний об‘єм роботи було виконано під час реалізації ще одного  Всеукраїнського проекту –  «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі». Це більше 60 різноманітних заходів –  міжнародні та всеукраїнські науково-практичні семінари, круглі столи, літні школи тощо. У підсумку науковці теоретично обґрунтували та допомогли  у практичній апробації теоретичних положень та запропонованих методичних та організаційних рішень.

Разом Інститути здійснюють науково-методичний супровід формування та впровадження хмаро-орієнтованих навчальних та інформаційно-освітніх середовищ у системі загальної середньої освіти, зокрема, STEM-освіти в Україні, інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів та учнів.

Проведено шість Всеукраїнських конференцій щодо використання новітніх технологій у навчально-виховному процесі. Співробітники ІІТЗН розробляють електронні освітні ресурси для загальноосвітніх навчальних закладів та здійснюють науково-методичний супровід їх використання.

Науковими установами ІМЗО і ІІТЗН спільно розробляється та впроваджується науково-методичне забезпечення та супровід національно-патріотичного виховання дітей і молоді з використанням ІКТ, моніторинг інформаційних веб-ресурсів, розробляються методи використання електронних засобів інформації, інформаційні і комунікаційні технології для популяризації розробок НАПН України.

Ефективною стала співпраця у напрямі спільної експертно-аналітичної роботи: науковці Інституту беруть активну участь у роботі науково-методичних комісій МОН (з інформатики, інформатизації та електронних засобів навчання та ін..)

Позитивним фактором співпраці можна вважати і підготовку наукових кадрів: наукове керівництво аспіратнами (Пушкарьова Т.О., професор, начальник відділу проектного управління ІМЗО), навчання співробітників ІМЗО у аспірантурі ІІТЗН, захисти кандидатських дисертацій. Так у 2017 році було захищено кандидатську дисертацію «Проектування електронних освітніх ресурсів із математики для учнів початкової школи» Оксаною Мельник, співробітником відділу цифрової освіти та ІКТ ІМЗО.

Щоб реформувати систему освіти в Україні, зробити позитивні зміни в ній незворотними, освітянська наука має йти на два кроки попереду навчально-виховного процесу. Це чудово усвідомлюють науковці Інституту модернізації змісту освіту МОН України та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, тому вони плідно співпрацюватимуть і в майбутньому.

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×