Інформаційне повідомлення директорам видавництв

 

Департамент загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України та Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»  повідомляють наступне.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.11.2016 № 1359 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02 грудня 2016 року за  № 1562/29692,  та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 670 від 04.05.2017 року «Про видання підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за кошти державного бюджету в 2017 році», а також з метою удосконалення системи видання навчальної літератури, оформлення обкладинки, титульної сторінки та надвипускних і випускних даних підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчальних предметів інваріантної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, мовами національних меншин та загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням навчальних предметів, надсилаємо наступні уніфіковані вимоги:

  • назва видання повинна відповідати назві підручника, з якого оголошувався конкурс підручників, і подаватися українською мовою (для ЗНЗ з навчанням українською мовою); мовою національної меншини (для ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин); двома мовами – мовою видання та українською мовою (у підручниках з іноземних мов та з мов національних меншин для ЗНЗ з навчанням українською мовою).
  • назва, наведена в різних місцях видання (на титульній сторінці, в надвипускних даних, на обкладинці, палітурці, корінці обкладинки чи палітурки), має бути однаковою;
  • назву треба виокремлювати за допомогою засобів вирізнення (шрифтом, фарбою тощо) серед інших вихідних відомостей; не дозволено випускати видання без назви;
  • назву видання наводять на титульній сторінці, а також у надвипускних даних; назву повторюють і на інших елементах видання: обкладинці, суперобкладинці, палітурці, корінці обкладинки чи палітурки; місце розміщення назви на цих елементах визначає видавець;
  • ім’я автора подають у називному відмінку, у колективній праці імена авторів зазначають у прийнятій ними послідовності; імена одного, двох, трьох авторів у моновиданні розміщують на титульній сторінці перед назвою видання; якщо авторів чотири і більше, їхні імена розміщують у верхній частині звороту титульного аркуша після слів «Автори» чи «Авторський колектив»;
  • у підручниках для ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин вихідні відомості на обкладинці, титульній сторінці і звороті титульного аркуша подають мовою основного тексту видання;
  • у перекладі українською мовою подають: надзаголовкові дані; підзаголовкові дані, найменування видавця, назви засновника та виготівника видавничої продукції; слово «Тираж» (перед його числовою познакою); місцезнаходження редакції, видавця і виготівника видавничої продукції; назву видання, характерну назву видавця, імена засновника і видавця, що є фізичними особами, подають у транслітераційній формі;
  • відомості про іншомовне видання у перекладі і транслітерації розміщують у надвипускних даних на останній сторінці, чи на звороті титульного аркуша, чи на другій, чи на третій, чи на четвертій сторінці обкладинки разом із зазначенням мови тексту видання;
  • в іншомовних виданнях макет анотованої каталожної картки наводять мовою тексту видання, а також анотацію у перекладі українською мовою (у виданнях для дітей дошкільного, молодшого шкільного віку та у підручниках для загальноосвітніх навчальних закладів дозволено не подавати анотацію в макеті каталожної картки);
  • у виданні перекладних підручників, що їх уперше публікують у перекладі, вихідні відомості, які розміщено на титульній сторінці оригінального видання, наводять (відтворюють) мовою оригіналу на контртитулі чи подають на звороті титульного аркуша у формі бібліографічного опису після слів: «Перекладено за виданням:…».

Разом з тим повідомляємо, що на звороті титульної сторінки необхідно зазначити відомості про експертів, які здійснювали експертизу (ПІБ, вчене звання, вчений ступінь (для науковців), кваліфікація, звання (для вчителів),  посада).

Зазначені вимоги потрібно врахувати під час оформлення оригінал-макетів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, які подаватимуться до ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» для отримання дозволу на друк за рахунок коштів державного бюджету в 2017 році.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×