У Чернівцях названо найкращі наукові роботи студентів-біологів

Науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із біологічних наук зібрала у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 54 студентів-науковців із 32 вищих навчальних закладів України.

Загалом на конкурс було подано 83 наукові роботи з 42 вищих навчальних закладів України. Кожна  з них отримала оцінку рецензентів, які враховували наукову новизну, оригінальність ідей, покладених в основу дослідження, обґрунтованість висновків, якість зібраного матеріалу, складність методів дослідження, наявність публікацій за тематикою роботи. Після рецензування до участі в науково-практичній конференції рекомендовано 63 роботи.

Оцінювання захисту студентами результатів власних наукових робіт здійснювалося членами журі за наступними критеріями: вільне володіння матеріалом, дотримання регламенту доповіді, чіткість і повнота відповідей на запитання, якість презентації.

Переможців визначали за сумою балів, отриманих під час рецензування робіт і захисту результатів на конференції. Всі учасники конкурсу мали змогу опублікувати результати своїх досліджень у «Збірнику тез підсумкової науково-практичної конференції».

Лідерів конкурсного змагання відзначено дипломами І ступеня. Їх отримали:

Савчин Тарас (Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка);

Сегін Юлія ( Львівський національний університет імені Івана Франка);

Рудь Ольга та Мішин Юлія (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Призерами також стали конкурсанти Чернецький Ігор, Cтепановська Світлана з Сумського державного університету, Черепашук Іван, Рекротчук Марія з Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Михайлова Юлія з Житомирського державного університету імені Івана Франка, Cтепановська Світлана з Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Вальчук Тетяна, Бекасова Олександра та Іванова Ксенія із Запорізького національного університету, Нестеренко Олег з Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Клочкова Ольга з Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Кочерга Руслана  з Національного університету харчових технологій, Клоновський Андрій та Грущенко Анастасія з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Михальська Віра з Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×