Педагоги Васильківщини вивчали питання впровадження курсу «Фінансова грамотність» у сучасній школі

За організаційної підтримки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» на базі Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області з 28 лютого по 2 березня 2017 року пройшов семінар-тренінг для 35 педагогів Васильківського району, які планують викладати курс «Фінансова грамотність» з теми «Упровадження курсу «Фінансова грамотність» у навчально-виховний процес сучасної школи».
Заняття проводили викладачі Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» Довгань А.І. та Часнікова О.В., які є тренерами з курсу «Фінансова грамотність» за сертифікатами Програми розвитку фінансового сектору USAID/FINREP-II.
Під час навчання учасники ознайомилися з метою, завданнями та особливостями впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів програм із курсу «Фінансова грамотність», як для 5-9, так і 10 класів. З цією метою тренерами проекту було проведено заняття з тем: «Фінансова освіта населення як чинник економічного розвитку держави», «Нормативно-правові засади фінансової освіти школярів», «Навчально-методичне забезпечення курсу «Фінансова грамотність» в початковій, основній та старшій школі», «Методика викладання шкільного курсу «Фінансова грамотність», «Моделювання навчальних занять із використання ігрових технологій».
ДВНЗ «Університет банківської справи» забезпечував науково-методичну підтримку семінару-тренінгу. Викладачі кафедри фінансів і кредиту Інституту банківських технологій і бізнесу зазначеного університету Стороженко О.О. та Слав’юк Н.Р. ознайомили вчителів із питаннями «Фінанси як сукупність економічних відносин: види та значення» і «Сучасний стан ринку фінансових послуг в Україні».
Учасники семінару стали активними діючими особами процесу навчання: обговорювали актуальні питання впровадження шкільної фінансової освіти, розв’язували завдання фінансового змісту, брали участь в процесі моделювання життєвих ситуацій. Учителі відзначили, що завдяки навчанню мали змогу підвищити рівень власної фінансової грамотності, побачити шлях власного професійного розвитку і зростання обмінятись думками і враженнями.

Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×