Завершено третій модуль освітньої програми «Підготовка професіоналів у галузі освіти дорослих включно з питаннями громадянської освіти»

Програма «Підготовка професіоналів у галузі освіти дорослих включно з питаннями громадянської освіти» ініційована Інститутом із міжнародної співпраці Асоціації німецьких народних університетів DVV International в Україні за підтримки Ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» та громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих».

Третій навчальний модуль освітньої програми проводила Катаріна Попович, тренер світового рівня, Генеральний секретар Міжнародної Ради освіти дорослих, професор Белградського університету, представниця Сербської асоціації освіти дорослих.

Серед учасників семінару – науковці, педагоги, представники вищої школи та систем підвищення кваліфікації фахівців різних галузей; представники пенітенціарної системи; представники громадських організацій, що працюють в сфері освіти дорослих. В команді професіоналів у галузі освіти дорослих працювала і  Наталія Гущина, начальник відділу неформальної та інформальної освіти для дорослих Інституту модернізації змісту освіти.

 Під час роботи семінару обговорено питання формування політики підтримки розвитку освіти дорослих та освіти протягом життя на національному, європейському та світовому рівнях: ЮНЕСКО, ОЕСР, Всесвітній банк; програми міжнародного оцінювання PISA та PIAAC та ін. Окремі дискусії були присвячені ролі громадянського суспільства з розвитку політики освіти дорослих, соціальному партнерству під час формування та реалізації політики освіти дорослих. Представлено сучасні інструменти і механізми трансформації освітньої політики в сфері освіти дорослих і освіти протягом життя, актуальні програми міжнародної оцінки компетентностей дорослих та тих, хто навчає дорослих, в першу чергу, тих, хто працює в неформальному секторі. Також обговорено існуючі механізми моніторингу освіти дорослих.

Учасники семінару презентували розроблені програми в сфері громадянської освіти, та разом із експертами обговорили шляхи їх  доопрацювання та апробації, розробки методичного забезпечення, додаткових ресурсів для реалізації та подальшого впровадження в практику.

 


Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×