Інститут модернізації змісту освіти розміщує для громадського обговорення перелік підручників, поданих навчальними закладами на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року

Перелік робіт,

поданих на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року:

  1. Буляндра О. Ф. Технічна термодинаміка» (2-ге видання, виправлене). – Київ «Техніка», 2006.- 319 с.
  2. Баль-Прилипко Л. В. Актуальні проблеми м’ясопереробної галузі. – Київ «Комп’ютерно-видавничий, інформаційний центр», 2011. – 284 с.
  3. За наук. ред. М. І. Савлука «Гроші та кредит», шосте видання, перероблене і доповнене, (автори: М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко, М. Ф. Пуховкіна, І. В. Шамова, Н. Г. Заболотна, О. А. Брегеда) – Київ: Київський національний економічний університет, 2011. – 590 с.
  4. За ред. Г. М. Давидова та М. В. Кужельного «Аудит», 2-ге видання, перероблене і доповнене, (автори: Г. М.  Давидов, М. В. Кужельний, І. Г. Давидов, Ю. Г. Давидов, Г. Б. Назарова, О. Б. Пугаченко, Т. В. Фоміна, Н. С. Шалімова, О. В. Шелковнікова) – Київ «Знання», 2009.- 495 с.
  5. За ред. С. О. Гуткевич «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (автори: С. О. Гуткевич, М. Д. Корінько, М. І. Пугачов, Ю. М. Сафонов, Д. В. Солоха, Г. В. Дмитренко, І. Г. Оніщенко) – Харків: ТОВ «ПромАрт», 2014. – 699 с.
  6. Кудла Н. Є.  «Менеджмент туристичного підприємства». – Київ «Знання», 2012.- 343 с.
  7. За ред. В. П. Широбокова «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» (автори: В. П. Широбоков, Н. О. Виноград, В.Г.Войцеховський, І. В. Дзюблик, С. І. Климнюк, Г. М. Кременчуцький, Г. К. Палій, А. В. Руденко та ін.) – Вінниця «Нова книга», 2011.-  951 с.
  8. Ануфрієв Л. О., Брусиловська О. І., Гребенник Г. П., Дунаєва Л. М., Коваль І. М.,  Мілова М. І., Степанова Н. Є.,  Хорошилов О. Ю. «Політологія». – Харків «Фоліо», 2012. – 410 с.

Результати обговорення надсилати до Інституту модернізації змісту освіти до 20 січня 2017 року на адресу: вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 318, м. Київ, 03035 або на електронну адресу: grif318@ukr.net.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×