Інноваційний розвиток освітянської галузі України неможливий без STEM – освіти

Днями» на базі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «STEM-освіта як шлях до інноваційного розвитку національної освіти».

У конференції взяли участь: Інститут модернізації змісту освіти, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Криворізький педагогічний інститут, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.
Привітав учасників Зубко А. М., ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
Привернули увагу доповіді:
«STEM-освіта в Україні: від теорії до практики» ( Бутурліна О. В., завідувач кафедри управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти);
«Перспективи та проблеми підвищення кваліфікації вчителів до запровадження інноваційних освітніх технологій та методів навчання у сфері STEM» (Гончарова Н. О., старший науковий співробітник відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»);
«Інноваційні методи, засоби та форми організації навчального процесу у STEM-освіті» (Кушнір Н.О., доцент кафедри інформатики програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного університету);
«STEM – нова методика навчання школярів на прикладах природничо-технологічних предметів»  (Юзбашева Г. С. завідувач кафедри теорії і методики природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»);.
«Краєзнавчий потенціал STEM-освіти у навчанні біології та екології» (Литвиненко О. І., доцент кафедри теорії і методики природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»);
«Роль інтерактивних музеїв науки у розвитку STEM-освіти. « (Філончук З. В., доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»).
Учасники конференції після пленарного засідання мали можливість обмінятися досвідом та обговорити актуальні питання впровадження і розвитку STEM-освіти, відвідавши секції:
– Єдиний відкритий освітній простір: проблеми, перспективи;
– Початкова, середня та позашкільна освіта: особливості STEM-освіти на різних етапах навчання;
– Інформаційні технології як шлях впровадження STEM-освіти;
– Розвиток професійної компетентності фахівця у системі неперервної освіти.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×