Засідання робочої групи з питань політики гендерної рівності та протидії дискримінації

15 червня 2016 року у Міністерстві освіти і науки України відбулося чергове засідання робочої групи з питань політики гендерної рівності та протидії дискримінації у сфері освіти. В роботі комісії взяли участь  співробітники Інституту модернізації змісту освіти, члени робочої групи з імплементації гендерного та недискримінаційного підходів до змісту освіти – Семчук Н.І., координатор групи, начальник відділу соціальної роботи й етики та Кравченко Н.А., начальник відділу сприяння вивченню мов.

Під час роботи засідання були порушені питання щодо шляхів реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та удосконалення міжвідомчої статистичної звітності.

Учасники засідання окреслили пріоритетні напрямки діяльності Міністерства освіти і науки та його структурних підрозділів на 2016 рік щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року та Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та обговорили можливе розширення складу робочої групи та залучення до роботи більшої кількості заінтересованих у реалізації політики гендерної рівності та протидії дискримінації у сфері освіти сторін.

Члени робочої групи наголосили на необхідності збору та аналізу інформації про виконання Державної програми забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків до 2016 року. Учасниками засідання була підтримана пропозиція щодо залучення до цієї роботи структурних підрозділів/департаментів Міністерства, в тому числі ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». До збору інформації профільних департаментів будуть долучатися представники Всеукраїнської мережі центрів гендерної освіти у ВНЗ, громадських та міжнародних організацій.

Слід зазначити, що робочу групу Інституту модернізації змісту освіти з імплементації гендерного та недискримінаційного підходів до змісту освіти було створено Наказом ІМЗО від 26.04.2016 р. № 12.  Основна мета діяльності групи – аналітичне та організаційне забезпечення впровадження політики гендерної рівності та протидії дискримінації у сфері освіти, сприяння Державній програмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року та наступних  програм державної гендерної політики у межах компетенції Інституту. Цього року члени робочої групи взяли участь у тренінгу з підготовки експертів для здійснення гендерної та недискримінаційної експертизи шкільних підручників. За їх участі було здійснено гендерну експертизу оригінал-макетів підручників для 8 класу, що були рекомендовані до друку в результаті конкурсного відбору (близько 100 підручників).

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×