Нормативно-правове забезпечення

Наказ МОН від 30.11.2012 № 1352 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОНмолодьспорт  30.11. 2012 №1352

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України  від 27.09.2010  № 778

Наказ МОН від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»

Указ Президента від 18.08.2006 року № 691/2006 «Про Національну раду з інноваційного розвитку України» (із змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами)

Постанова Верховної Ради України від 16.06.2004 № 1786-IV «Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами» від 28.07.2003 № 1180

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом МОН України від 20.02.2002 № 114 

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522

Закон України «Про інноваційну діяльність»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту» 

Закон України «Про освіту»

Закон України від 09.04.2004 № 1676-IV «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій»

Закон України від 16.01.2003 № 433-IV «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності» (із змінами)

Закон України від 04.07.2002 № 40-IV «Про інноваційну діяльність» (із змінами)

Закон України від 11.07.2001 № 2623-III «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (із змінами)

Закон України вiд 10.02.1995 № 51/95-ВР «Про наукову і науково-технічну експертизу» (із змінами)

Закон України вiд 25.06.1993 № 3322-XII «Про науково-технічну інформацію» (із змінами)

Закон України вiд 13.12.1991 № 1977-XII «Про наукову і науково-технічну діяльність» (із змінами)

Переглянути документи детальніше: Інноваційна діяльність та трансфер технологій

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×