Науково-педагогічний проект “Філологічний Олімп”

Мета проекту:

 • формування у вчителів-практиків прагнення до професійного саморозвитку;
 • набуття майстерності;
 • упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій;
 • бажання творчо працювати в закладі освіти в період реформування; 
 • упровадження новітніх педагогічних технологій у професійну діяльність вчителів-словесників;
 • прискорення процесу трансформації елементів перспективного педагогічного досвіду роботи в загальну (масову) практику;
 • сприяння розвитку компетентності та професійної майстерності та виробленню власного стилю педагога.

Робота в межах проекту надасть кожному вчителю-філологу можливість створити професійний стиль відповідно до своїх поглядів, принципів та орієнтацій; постійно здійснювати пошук оптимальних освітніх форм навчання, здійснювати педагогічний експеримент, продукувати й узагальнювати самобутній досвід у навчально-виховній діяльності.

Завдання проекту:

 • організація інноваційного освітнього середовища, у якому вчитель знайде власний спосіб реалізації сучасних технологій у практичній діяльності;
 • формування духовно-практичної національної шкільної парадигми, що призведе до загальної гуманізації суспільства, а школи як соціальної інституції;
 • інформаційно-методичний та інформаційно-комунікаційний супровід проблеми, над якою працює педагог;
 • створення організаційно-методичних умов для практичного засвоєння елементів ППД та активного пошуку власних оригінальних підходів до вирішення проблем оновлення освіти;
 • створення власних проектів, пов’язаних із навчально-методичним забезпеченням предметів (написання програм факультативних курсів, спецкурсів, гуртків); складання дидактичних матеріалів, укладання навчально-методичних, електронних посібників, підручників для вчителя та учня;
 • співпраця з науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними та громадськими організаціями;
 • висвітлення напрацювань учасників проекту в науково-методичних виданнях, фахових часописах, засобах масової інформації тощо.
Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×