Медико-педагогічний проект “Гармонія інтелекту та здоров’я” (технологія “Піснезнайка”)

Мета проекту - створення умов для повноцінного фізичного, духовного здоров'я, психологічного комфорту та соціального благополуччя дітей шляхом визначення пріоритету особистісно орієнтованого корекційно-оздоровчого навчання як основного чинника гармонійного розвитку дитини, утвердження свідомого ставлення та громадянської відповідальності за власне здоров'я.

 

Медико-педагогічний проект "Гармонія інтелекту та здоров’я" спрямований на створення у навчальних закладах умов гармонійного розвитку дитини, а саме:

розробка і впровадження в практику роботи навчальних закладів сучасно моніторингу діагностики і корекції стану здоров'я дітей;

впровадження у навчально-виховний процес медико-педагогічної технології гармонійного розвитку дітей “Піснезнайка”;

формування у дітей негативного ставлення до шкідливих поведінкових звичок, посилення ефективності механізмів подолання залежності від них;

забезпечення якісної підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів;

визначення пріоритету у роботі з батьками і громадськістю у створенні відповідних умов гармонійного розвитку дітей.

Стратегії проекту:

надання пріоритетності проблемі гармонійного розвитку дітей в усіх ланках освіти; гуманізація та демократизація відносин учасників навчально-виховного процесу, забезпечення у навчальних закладах сприятливого психологічного мікроклімату та відповідного інформаційно-предметного середовища;

створення мережі шкіл гармонізуючої освіти, впровадження їх досвіду в практику роботи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;

залучення учнівської молоді до активної участі у просвітницькій та волонтерській роботі з пропаганди здорового способу життя в середовищі однолітків; підтримка, розвиток національних та родинно-сімейних традицій здорового способу життя та виховання здорової дитини; широке залучення батьків до цього процесу; послідовне формування культури здоров'я педагогів як необхідної умови створення гуманізованого освітнього середовища.

 

Більш детальну інформацію ви можете знайти на офіційному веб-сайті проекту

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×